Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

KontaktWileńska 4 (ICNT)
tel.: +48 56 611 26 40
+48 56 611 26 41
+48 56 665 60 35
e-mail: aip@umk.pl

Rusza Fundusz Badań i Wdrożeń VOUCHER BADAWCZY

AIP UMK informuje, że rusza nowy nabór wniosków na dofinansowanie w formie grantów w ramach projektu "Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy".

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od dnia 16.09.2019 r. do dnia 07.10.2019 r.

Operatorem Funduszu (Grantodawcą) udzielającym wsparcia jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o., w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego SA.

Szczegóły ogłoszenia i projektu: Nabór III

Celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez dofinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Pomoc udzielana jest w formie grantów.

Objęte dofinansowaniem są Inteligentne specjalizacje:

- oparte na wartościach (Zdrowa i bezpieczna żywność; Zdrowie i turystyka zdrowotna; Zaawansowane materiały i narzędzia; Transport i mobilność; Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne)

- oparte na technologiach (Technologie informacyjno-komunikacyjne; Ekoinnowacje; Automatyka przemysłowa)

Aplikować do konkursu mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Wydatki kwalifikowalne przedsięwzięcia badawczego mogą wynieść do 100 tys. zł, przy czym do 80 % wartości wydatków kwalifikowalnych może zostać objęta wsparciem. 20 % wydatków pokrywa przedsiębiorca.

Naukowców zainteresowanych współpracą z przedsiębiorcami w ramach projektu zapraszamy do kontaktu z pracownikami AIP UMK.

AIP oferuje wsparcie pracownikom Uczelni.

Szczegółowych informacji udziela AIP UMK. Zapraszamy do kontaktu osobistego w siedzibie AIP ul. Wileńska 4 (budynek ICNT), pokój A.1.35 oraz telefonicznie pod numerami 501 086 260 oraz 669 902 414.

pozostałe wiadomości