Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

SZKOLENIE TRIZ - Metodologia Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK zaprasza do udziału w pilotażowej edycji szkolenia z Metodologii Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań – TRIZ.

Szkolenie skierowane jest do studentów, doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych UMK. Pilotażowa edycja szkolenia zakłada realizację programu dla dwóch grup: pracowników naukowo – dydaktycznych (15 osób) oraz studentów i doktorantów (15 osób).

Nabór trwa do 22 maja 2020 r.

Warunki rekrutacji uwzględniają terminowość zgłoszenia oraz uzasadnienie udziału w szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy znajduje na stronie UMK IDUB

lub bezpośrednio pod linkiem FORMULARZ

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji z zakresu zarządzania procesem tworzenia innowacji poprzez zapoznanie z narzędziami metodyki TRIZ – metodologią rozwiązywania problemów, która dostarcza jej użytkownikom powtarzalność i przewidywalność w dostarczaniu pomysłów i tworzeniu kreatywnych rozwiązań, oraz która pomaga tworzyć optymalne rozwiązania problemów poprzez udoskonalenie istniejących rozwiązań.

Tematyka szkolenia obejmuje:

 1. Zajęcia w formule certyfikowanego szkolenia
 • Analiza Funkcyjna
 • Analiza Łańcucha Przyczynowo - Skutkowego
 • Trimming dla designu urządzeń
 • Identyfikacja Kluczowego Problemu
 • Zasady Wynalazcze i Matryca Sprzeczności
 • Rozwiązywanie Fizycznej Sprzeczności i algorytm jej rozwiązania
 • Zasady Rozwoju Systemów Technicznych
 • Wprowadzenie do Systemu Standardów Wynalazczych
 • Wprowadzenie do Strategii Patentowych TRIZ
 1. Warsztaty praktyczne
 • Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań jako narzędzie do tworzenia nowych produktów i technologii.

 

Szkolenie skierowane jest do studentów, doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych UMK. Pilotażowa edycja szkolenia zakłada realizację programu dla dwóch grup: pracowników naukowo – dydaktycznych (15 osób) oraz studentów i doktorantów (15 osób).

Nabór trwa do 22 maja 2020 r. Warunki rekrutacji uwzględniają terminowość zgłoszenia oraz uzasadnienie udziału w szkoleniu.

Szkolenie będzie odbywało się w trybie weekendowym, w grupach 15 osobowych, w  roku akademickim 2020/2021. Status uczestnika decyduje o terminie szkolenia. Termin szkolenia może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z miesięcznym wyprzedzeniem.   

Zakłada się realizację szkolenia w trybie stacjonarnym, o ile warunki epidemiologiczne na to pozwolą. W innym przypadku szkolenie odbędzie się w trybie zdalnym. Szkolenie poprowadzi certyfikowany trener MA TRIZ.

Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do:

 1. udziału w zajęciach (32 godziny dydaktyczne)
 2. podejścia do egzaminu certyfikacyjnego MA TRIZ
 3. udziału w warsztatach praktycznych (16 godzin dydaktycznych).

Uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Zdany egzamin uprawnia uczestnika do otrzymania certyfikatu wystawionego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie TRIZ.

pozostałe wiadomości