Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

FORUM PRZEDSIEBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ UMK. REGIONALNE FORUM INNOWACJI. Gospodarka 4.0 w obliczu kryzysu.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości we współpracy z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz samorządem województwa kujawsko-pomorskiego zapraszają do udziału w konferencji "Gospodarka 4.0 w obliczu kryzysu" stanowiącej połączenie Regionalnego Forum Innowacji oraz Forum Przedsiębiorczości Akademickiej". Tegoroczna edycja online odbędzie się 21 października.

Wydarzeniu towarzyszą: Brunch Nauka-Biznes, uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone nagrody laureatom XII edycji konkursu "Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw" i wyłonienie Zespołu Badawczego Innowator UMK.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej: www.rfi.biz.pl.

Forum organizowane jest m.in. w ramach projektu Inkubator Innowacyjności UMK_4.0 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

"Gospodarka 4.0" to jedno z największych wydarzeń w regionie koncentrujących się wokół innowacyjnej gospodarki. W programie znalazły się panele dyskusyjne oraz wystąpienia w ramach trzech ścieżek tematycznych skupione wokół Gospodarki 4.0 w obliczu kryzysu. Wydarzenie obejmuje dwie przestrzenie: Forum Przedsiębiorczości Akademickiej oraz Regionalne Forum Innowacji.

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej dotyczy spraw związanych z aktywizowaniem społeczności akademickiej i absolwentów Uniwersytetu do podejmowania działalności gospodarczej. Zebrani zastanowią się, jak dzięki innowacjom zbliżyć ludzi nauki do sektora gospodarczego. Prelegenci przekażą zgromadzonym wiedzę na temat aktualnych uwarunkowań, w jakich dochodzi do transferu innowacji oraz przedstawili zakres aktualnych badań prowadzonych na UMK i możliwości ich komercjalizacji.

Regionalne Forum Innowacji to okazja do dyskusji na temat innowacji w kontekście Regionalnej Strategii Inteligentnych Specjalizacji 2021+. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z obecną sytuacją województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie potencjału innowacyjnego oraz wynikami przeprowadzonych analiz wsparcia w bieżącej perspektywie i wnioskami na nadchodzącą perspektywę finansową. Będzie to także okazja do poznania założeń Nowych Wieloletnich Ram Finansowania UE na lata 2021-2027. Forum będzie także przestrzenią do dyskusji na temat potrzeb przedsiębiorców i możliwości ich wsparcia z poziomu europejskiego, krajowego i regionalnego w kontekście nowej rzeczywistości.

pozostałe wiadomości