Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Szkolenia PACTT-Pfizer o tematyce badań przedklinicznych

Akademia Efektywnej Współpracy PACTT-Pfizer to kolejna odsłona programu edukacyjnego Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii i Pfizer Polska.

Szkolenie skierowane jest do:

naukowców – których głównym obszarem działalności są badania w zakresie nowych rozwiązań i technologii medycznych,

brokerów technologii – którzy wspierają proces komercjalizacji projektów naukowych z obszaru medycyny i biotechnologii oraz dziedzin pokrewnych

przedsiębiorców – z powstających przy uczelniach spółkach spin-off i start-up, które wdrażają swoje rozwiązania i technologie medyczne we współpracy z naukowcami.

Aplikować do szkolenia można poprzez stronę: https://akademia.pactt.pl/

Termin rekrutacji przedłużono do 06.01.2021 r.

Akademia Efektywnej Współpracy PACTT-Pfizer to inspirujący i koncepcyjny program edukacyjny, który koncentruje się na wzmacnianiu kompetencji i wzajemnego zrozumienia pomiędzy: naukowcami, brokerami technologii i przedstawicielami firm – spółek spin-off czy start-up, prowadzącymi lub planującymi prowadzić badania w zakresie nowych substancji i technologii medycznych.

Program, kalendarz zjazdów oraz więcej informacji na stronie: Akademia PACTT.

pozostałe wiadomości