Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Rozstrzygniecie konkursu na grant "Inkubator Innowacyjności 4.0"

Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu Konkursu na grant dla pracowników naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizowanego w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności UMK_4.0”.

W odpowiedzi na Konkurs wpłynęło 19 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania 1 832 801,91 zł. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne udziału w Konkursie.

Oceny merytorycznej złożonych w Konkursie grantów naukowych dokonał Komitet Inwestycyjny, który podjął decyzję o skierowaniu do dofinansowania następujących projektów:

 • Zminiaturyzowane i zautomatyzowane urządzenie do pobierania próbek wydychanego powietrza o potencjalnym znaczeniu w diagnostyce medycznej, Kierownik grantu: dr Wojciech Filipiak, Wydział Farmaceutyczny UMK;
 • Bazujący na algorytmach sztucznej inteligencji sterownik silników prądu stałego przeznaczony do robotów mobilnych z obszaru robotyki amatorskiej, Kierownik grantu: dr hab. Tomasz Tarczewski, prof. UMK, Wydział Fizyki i Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;
 • Wytworzenie prototypów materiałów kompozytowych typu polimer (P)+ wielordzeniowy okso-kompleks tytanu (IV) (TOCs) jako układy samodezynfekujące przeznaczone do użycia w przemyśle spożywczym, handlu, pomieszczeniach użytku publicznego i środków transportu; Kierownik grantu: dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK, Wydział Chemii UMK;
 • Innowacyjny (eco)materiał do zastosowania w rolnictwie i przemyśle opakowaniowym, Kierowniczka grantu: dr Agnieszka Richert, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK;
 • Sposób tworzenia hybrydowych matryc węglowych poprzez wprowadzanie heteroatomów z wykorzystaniem niskoenergetycznego promieniowania gamma; Kierownik grantu: mgr Piotr Kamedulski, Wydział Chemii UMK;
 • Opracowanie kosmetyku przeznaczonego do pielęgnacji skóry osób po usunięciu zmian nowotworowych, Kierowniczka grantu: dr Beata Kaczmarek-Szczepańska, Wydział Chemii UMK;
 • Opracowanie technologii otrzymania masła o podwyższonej zawartości witaminy D3 oraz cynku, dzięki zastosowaniu odpowiednio: bakterii kwasu mlekowego oraz metalokompleksów metal-białko, Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK;
 • Opracowanie technologii otrzymywania produktów mleczarskich o podwyższonej zawartości antyoksydantów i kwasów omega dzięki zastosowaniu ekstraktów SFE z okrzemek, Kierownik grantu: dr hab. Myroslav Sprynskyy, prof. UMK, Wydział Chemii UMK;
 • OLFACTOR - urządzenie do aspirowania i dyfuzowania zapachu dla osób z hiposmią, czyli zaburzeniami węchu, Kierowniczka grantu: dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. UMK, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK;
 • Klocki logopedyczne, Kierownik grantu: prof. dr hab. Jacek Błeszyński, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK.

Oceny merytorycznej dokonał Komitet Inwestycyjny w składzie:

 • Dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym na WNEiZ UMK, Przewodnicząca Komitetu Inwestycyjnego;
 • Mgr Michał Korolko, Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Z-ca Przewodniczącej Komitetu Inwestycyjnego;  
 • Mgr Justyna Cięgotura – Z-ca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Członkini Komitetu Inwestycyjnego;
 • Mgr Henryk Oboński – Dyrektor Rozwoju Biznes, NEUkubator, Grupa NEUCA; Członek Komitetu Inwestycyjnego;
 • Dr inż. Szymon Piasecki – Dyrektor ds. Produkcji i Promocji ZE „TWERD” Sp. z o.o., Członek Komitetu Inwestycyjnego
 • Mgr Justyna Łaskowska, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK, Członkini Komitetu Inwestycyjnego;
 • Mgr Paweł Matlakiewicz, Prezes Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o.


Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK skontaktuje się bezpośrednio z Kierownikami grantów naukowych wyłonionych w Konkursie w celu weryfikacji i negocjacji zaproponowanych budżetów.

Konkursu został ogłoszony w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności UMK_4.0” realizowanego przez Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii w konsorcjum z Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o.

Projekt „Inkubator Innowacyjności UMK_4.0” realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 4.4.).

pozostałe wiadomości