Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

KUBUS 2.0” nadchodzi. Szansa na finansowanie badań przedwdrożeniowych

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK przygotowuje się do pozyskania dofinansowania na realizację kolejnej edycji Projektu zmierzającego do komercjalizacji badań przedwdrożeniowych pn. „KUBUS 2.0- Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług” w ramach Programu MNiSW „Inkubator Innowacyjności+ 2.0”.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zespoły badawcze, naukowców i studentów do zgłaszania propozycji swoich projektów badawczych i wynalazków o potencjale komercjalizacyjnym, które mogłyby zostać objęte dofinansowaniem w Projekcie.

W ramach działań projektowych może zostać opłacona:
* procedura przygotowania opisu patentowego oraz międzynarodowego zgłoszenia wynalazku,
* koszty prowadzenia badań przedwdrożeniowych (do 100 tys. zł),
* promocja na targach, wystawach i konferencjach,
* wykonanie niezbędnych ekspertyz ekonomicznych w procesie komercjalizacji,
* kosztów podróży naukowców na spotkania z przedsiębiorcami,
* wykonanie materiałów promocyjnych dot. wynalazków o największym potencjale komercjalizacyjnym (filmów, plakatów, ulotek, wizytówek internetowych itp.),
* badanie stanu techniki i czystości patentowej,
* wycena własności intelektualnej,
* ocena potencjału rynkowego wynalazku,
* analiza gotowości wdrożeniowej,
* opracowanie modelu biznesowego i ścieżek komercjalizacji.

Pragniemy przy tym zwrócić uwagę, że w ramach Projektu NIE ma możliwości dofinansowania badań podstawowych. Zgłaszane do udziału w Projekcie prace badawcze powinny być co najmniej na etapie prototypu (sprawdzenie funkcjonowania podstawowych elementów i podzespołów modelu w warunkach laboratoryjnych - faza prototypu) pozwalającym na przygotowanie prototypu.

Wszelkie działania w projekcie tzn. cały proces komercjalizacji (pośredniej lub bezpośredniej) musi się zakończyć do 31 grudnia 2019 r.

Wstępne harmonogramy prac przedwdrożeniowych obejmujące planowane działania wraz z krótkim opisem pomysłu badawczego prosimy nadsyłać do 15 stycznia 2019 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: innowacje@umk.pl , zgodnie z Warunkami udziału (dostępne na stronie AIP UMK, w tym w zakładce formularze prosimy skorzystać ze wzoru harmonogramu prac przedwdrożeniowych (2017-2018): https://aip.umk.pl/dokumenty/formularze/).

Zespół AIP UMK serdecznie zaprasza do współpracy, życząc pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku !

pozostałe wiadomości