Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

KontaktWileńska 4 (ICNT)
tel.: +48 56 611 26 40
+48 56 611 26 41
+48 56 665 60 35
e-mail: aip@umk.pl

Wykłady i warsztaty naukowców, przedsiębiorców oraz inwestorów z Doliny Krzemowej

obrazek:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest partnerem spotkań realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu pn. „Wykłady i warsztaty naukowców, przedsiębiorców oraz inwestorów z Doliny Krzemowej”.

Celem całego projektu jest odpowiedzenie na pytanie: Jak pomóc, aby gospodarka regionu była bardziej konkurencyjna, innowacyjna i otwarta na nowe technologie?

Prelegentami spotkań są pracujący w Dolinie Krzemowej naukowcy, przedsiębiorcy i inwestorzy.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 14 stycznia 2019 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, sala Rady Wydziału. Wykładowcą będzie Whitney Hischier z UC Berkeley's Haas School of Business w Berkeley.

 

Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców, zwłaszcza startupowców, naukowców, studentów, pracowników IOB oraz innych zainteresowanych.

Harmonogram:

wykład - godz. 10.15

warsztaty - godz. 11.15

konsultacje - godz. 12.30

Wykład i warsztaty będą przeprowadzone w języku angielskim, podczas konsultacji będzie możliwość skorzystania z tłumacza.

Idea spotkań

W ramach szerokiego spektrum podejmowanych działań, mających na celu szybszy rozwój gospodarczy naszego województwa, zwłaszcza poprzez wdrażanie nowych technologii i bardziej efektywną współpracę nauki z biznesem, w październiku 2018 r. rozpoczęła się realizację projektu, w ramach którego naukowcy, przedsiębiorcy i inwestorzy z Doliny Krzemowej prowadzą wykłady i warsztaty dla naukowców, przedsiębiorców, studentów, przedstawicieli administracji, instytucji otoczenia biznesu oraz innych zainteresowanych.

Wykłady i warsztaty odbywają się jednego dnia w UMK w Toruniu oraz drugiego dnia w UTP w Bydgoszczy ( powtórzenie), a część warsztatów także poza uczelniami np. w parkach technologicznych czy centrach transferu technologii.

Podczas spotkań goście z USA poradzą, co możemy w Polsce zrobić, aby stworzyć jak najbardziej przyjazne warunki dla rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości, jak podbijać rynki, czego oczekują inwestorzy, szukający okazji do zainwestowania środków, jak przygotować firmę i siebie do rozmów z potencjalnym inwestorem itp.  Przewidziany jest też specjalny cykl dedykowany biznesom prowadzonym przez kobiety.

14 stycznia 2019 r, gościem spotkania będzie Whitney Hischier.

Whitney Hischier jest wykładowcą w UC Berkeley's Haas School of Business w dziedzinie przedsiębiorczości i byłym dyrektorem wydziału w programie Top 500 w Polsce. Współpracowała również z Bankiem Światowym, aby napisać studium przypadku na temat przedsiębiorczości w Polsce. Wcześniej Whitney była asystentem dziekana ds. Edukacji menedżerskiej w Haas oraz konsultantem w USA i Europie dla KPMG, ABN Amro Bank i Deloitte. Jej pierwsza praca była związana z uruchomieniem produkcji zabawek w przydomowej szopie. Posiada tytuł licencjata na Uniwersytecie Stanforda oraz tytuł MBA od Haas. Kiedy nie uczy, spędza czas z rodziną i jest zawodowym jeźdźcem.

Kolejnym gościem w dniach 7-11.04.2019 r. będzie Ari Horie inwestująca w biznesy kobiece, CEO w Founder of Women's Startup Lab.

Ari Horie jest CEO / Founder of Women's Startup Lab. Women's Startup Lab jest poświęcony tworzeniu świata, w którym kobiety rozwijają się i odnoszą sukcesy dzięki innowacjom i współpracy. Uznana na arenie międzynarodowej zyskała z powodu pasji, wyników i umiejętności publicznego przemawiania, Ari pracuje, aby zmienić krajobraz Doliny Krzemowej, tworząc możliwości dla kobiet, aby przyspieszyć ich drogę do sukcesu i finansowania. Ari została zaprezentowana w różnych publikacjach i otrzymała zaszczytne wyróżnienie jako prelegentka i prelegentka panelistów na konferencje na temat start-upów i technologii dla kobiet.

pozostałe wiadomości