Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

KontaktWileńska 4 (ICNT)
tel.: +48 56 611 26 40
+48 56 611 26 41
+48 56 665 60 35
e-mail: aip@umk.pl

Inkubator Innowacyjności 2.0 - REKRUTACJA DO PROGRAMU

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK zaprasza do zgłaszania pomysłów i projektów badawczych do kolejnej edycji Projektu pn. „KUBUS 2.0- Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług” w ramach Programu MNiSW „Inkubator Innowacyjności 2.0”.

Zapraszamy naukowców i studentów do zgłaszania propozycji projektów badawczych o potencjale komercjalizacyjnym.

 

W ramach działań projektowych może zostać opłacona:

* procedura przygotowania opisu patentowego oraz międzynarodowego zgłoszenia wynalazku,
* koszty prowadzenia badań przedwdrożeniowych (do 100 tys. zł),

* wykonanie niezbędnych ekspertyz ekonomicznych w procesie komercjalizacji,

* wykonanie materiałów promocyjnych dot. wynalazków o największym potencjale komercjalizacyjnym (filmów, plakatów, ulotek, wizytówek internetowych itp.),
* badanie stanu techniki i czystości patentowej,

* analiza gotowości wdrożeniowej,

* opracowanie modelu biznesowego i ścieżek komercjalizacji.

NIE ma możliwości dofinansowania badań podstawowych. Zgłaszane do udziału w Projekcie prace badawcze powinny być co najmniej na TRL 3 (Przeprowadzono eksperymentalny dowód na słuszność koncepcji) lub TRL 4 (Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych).

Wszelkie działania w projekcie muszą się zakończyć do 31 marca 2020 r.

Wstępne harmonogramy prac przedwdrożeniowych obejmujące planowane działania wraz z krótkim opisem pomysłu badawczego

prosimy nadsyłać do 15 maja 2019 r.

pocztą elektroniczną na adres e-mail: innowacje@umk.pl , zgodnie z Regulaminem (dostępny na stronie AIP UMK w zakładce formularze:

https://aip.umk.pl/dokumenty/formularze/

Dodatkowe informacje, tel. 723 435 688

pozostałe wiadomości