Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

KontaktWileńska 4 (ICNT)
tel.: +48 56 611 26 40
+48 56 611 26 41
+48 56 665 60 35
e-mail: aip@umk.pl

Kształcimy i nauczamy

Doradztwo – jak założyć i prowadzić własną firmę

Szkolenia AIP UMK

Praktyki studenckie

Wykłady ogólnouniwersyteckie AIP UMK

Doradztwo indywidualne AIP UMK

PRZEDSIĘWZIĘCIA ARCHIWALNE