Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Doradztwo indywidualne AIP UMK

AIP UMK oferuje studentom, absolwentom i pracownikom naukowym UMK indywidualne zajęcia doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Indywidualne zajęcia  pozwalają zwrócić uwagę na specyfikę problemów osób z nich korzystających i dostosować odpowiednio narzędzia wsparcia.

Oferowany zakres wsparcia dotyczy:

 • oceny pomysłu i posiadanego potencjału do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • analizy potencjału konkurencyjnego, silnych i słabych stron, potrzeb rozwojowych i szkoleniowych, otoczenia firmy oraz jej pozycji na rynku,
 • opracowania strategii rozwoju, poszukiwania nisz rynkowych, budowy modelu biznesowego, planu marketingowego i pozycjonowania firmy na rynku,
 • opracowywania i wdrażania systemów zarządzania jakością i lean management,
 • wdrażania CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesowej),
 • rozwiązywania problemów i wprowadzania zmian w organizacji,
 • marketingu relacyjnego, poprawy komunikacji oraz wdrażania kanałów komunikacji (wewnętrzne i zewnętrzne),
 • pozyskiwania dofinansowań z funduszy unijnych.

Osoby zainteresowany wsparciem zapraszam do kontaktu mailowego (aip@umk.pl). W tytule należy wpisać „doradztwo”, a w treści wiadomości następuje dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. status (student, doktorant, absolwent, pracownik naukowy itd.),
 3. nazwa przedsiębiorstwa, zakres działalności  (2-3 zdania) i jak długo firma działa na rynku – jeżeli wsparcie dotyczy istniejącego przedsiębiorstwa,
 4. zarys tematyczny oczekiwanego wsparcia (2-4 zdania).