Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

PRZEDSIĘWZIĘCIA ARCHIWALNE

1. Na dobry początek Akademia Startupów

„Na dobry początek. Akademia Startupów” – pod tą nazwą prowadzony jest na UMK program seminariów i warsztatów dla startupów, przedsiębiorców, doktorantów i naukowców. Jest to wspólne przedsięwzięcie kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Jak finansować działalność startupów? Jak skutecznie komercjalizować swoje pomysły? Jak bezpiecznie funkcjonować na rynku nowych technologii? Tym zagadnieniom eksperci kancelarii Wardyński i Wspólnicy poświęcą zajęcia prowadzone z grupą zainteresowanych osób.

„Dobrze rozumiemy specyfikę działalności innowacyjnej i wiemy, z jakimi problemami spotykają się osoby, które wchodzą ze swoim pomysłem na rynek, dlatego zdecydowaliśmy się poprowadzić interdyscyplinarne warsztaty uwzględniające zasady komercjalizacji badań naukowych, aspekty regulacyjne, podatkowe, marketingowe i ochronę własności intelektualnej.“

mec. Krzysztof Wojdyło, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy (praktyka prawa nowych technologii)

„Seria seminariów to wyjątkowa okazja aby w przystępny sposób usłyszeć od specjalistów o zawiłych zagadnieniach związanych z komercjalizacją wiedzy. Seminaria kierowane są do naukowców i przedsiębiorców, którzy dostrzegają olbrzymie szanse dla dalszego rozwoju swej działalności w oparciu o innowacyjne rozwiązania naukowe.“

dr Marcin Kilanowski, Dyrektor AIP UMK i adiunkt WPiA UMK.

Tematy, terminy, prelegenci:

1. Jak bezpiecznie i efektywnie finansować działalność start-upów?

28 listopada 2014, 10.00 – 12.00 na Wydziale Prawa i Administracji UMK, s. 203

Prawne i podatkowe aspekty finansowania projektów z zakresu nowych technologii; podatkowe zachęty do finansowania w nowe technologie, crowdfunding, umowy z funduszami venture capital, umowy z instytucjami publicznymi.

Prelegenci z kancelarii Wardyński i Wspólnicy: Joanna Prokurat, Jacek Czarnecki.

2. Jak bezpiecznie komercjalizować swoje pomysły?


20 marca 2015, 10.00 – 12.00 na Wydziale Prawa i Administracji UMK, s. 203

Zasady komercjalizacji badań naukowych, rodzaje umów w obszarze prac badawczych, ochrona praw własności intelektualnej, ochrona informacji poufnych. Prelegenci z kancelarii Wardyński i Wspólnicy: Jacek Czarnecki, Lena Marcinoska, Anna Pompe.

3. Jak bezpiecznie funkcjonować na rynku nowych technologii?


15 maja 2015, 10.00 – 12.00 na Wydziale Prawa i Administracji UMK, s. 203

Aspekty regulacyjne (np, przetwarzanie danych osobowych, konieczne zezwolenia, wpisy do działalności regulowanej lub koncesje, zasady marketingu produktów i usług), postępowanie w przypadku powstania sporów dotyczących prowadzonej działalności.

Prelegenci z kancelarii Wardyński i Wspólnicy: Krzysztof Wojdyło, Łukasz Lasek, Piotr Golędzinowski, Stanisław Drozd.

2. Szkolenia z przedsiębiorczości

Biuro Karier UMK i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK serdecznie zapraszają studentów WFAiIS, WCh, WBiOS, WMiI oraz WSzP do udziału w projekcie ,,UMK w Europie 2020″.

Zapraszamy osoby zainteresowane założeniem własnej działalności do wzięcia udziału w II edycji Kursu przedsiębiorczości. W ramach kursu:

–        50 uczestników wyjedzie na weekendowe szkolenie ,,Odkryj w sobie przedsiębiorcę”,

–        25 uczestników stworzy swój biznesplan podczas weekendowych zajęć stacjonarnych i on-line,

–        10 uczestników otrzyma możliwość wyjazdu w dowolne miejsce w świecie na praktyki lub wizyty studyjne (dofinansowanie do 5 tys. zł).

Kurs rozpocznie się po zebraniu grupy 50 uczestników, nie wcześniej jednak niż z początkiem września 2014 r. Wszelkie działania w ramach kursu (szkolenia, wyjazdy) dla uczestników są całkowicie bezpłatne.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.biurokarier.umk.pl/kurs-przedsiebiorczosci w zakładce II EDYCJA, oraz bezpośrednio pod adresem: marcin.lubnau@umk.pl

Szkolenia odbywają się w ramach projektu UMK w Europie 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Szkolenia AIP UMK – Biznes plan

AIP UMK proponuje państwu dwa szkolenia: “Biznes plan – podstawy” i “Twój biznes plan.

Celem szkoleń jest przedstawienie podstawowych elementów niezbędnych do stworzenia biznes planu (firmy). W ramach szkoleń zaprezentowana zostanie rola biznesplanu jako czynnika sukcesu działalności gospodarczej. Stworzenie biznesplanu jest wartościowe nie tylko gdy wymaga go od nas zewnętrzny podmiot, ale również na wewnętrzne potrzeby, aby “przewidzieć nieprzewidywalne”.

Większość nowych przedsiębiorców nie analizuje wielu elementów, które najczęściej doprowadzają ich do konieczności likwidacji swojej działalności. Z tego powody stworzenie biznes planu jest wartościowe nie tylko, gdy wymaga go od nas zewnętrzny podmiot, ale również na wewnętrzne potrzeby.

Szkolenia adresowane są do młodzieży szkół gimnazjalnych, młodzież szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz wszystkich, którzy pragną zdobyć dodatkową wiedzę.

Szkolenie

Biznes plan – podstawy

1.Biznes plan – rola i cele tworzenia.

2.Analiza firmy i otoczenia biznesowego.

3.Ryzyko w działalności gospodarczej.

4.Analiza SWOT.

5.Dostępne źródła finansowania

6.Promocja (produkt, cena, dystrybucja, promocja)

7.Konkurencja i rynek

8.Formalności związane z założeniem działalności gospodarczej.

9.Podatki i rachunkowość w działalności gospodarczej.

10.Metodyczne zasady tworzenia biznes planu (skuteczny biznesplan, cechy dobrze napisanego biznesplanu)

11.Biznes plan – schemat

Jednostka prowadząca: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK

Wymiar godzin: 6

Forma kształcenia: Ćwiczenia

Ilość uczestników: 15

Koszt (1 osoba): 100 zł

Szkolenie

Twój biznes plan

Większość nowych przedsiębiorców nie analizuje wielu elementów, które najczęściej doprowadzają ich do konieczności likwidacji swojej działalności. Z tego powody stworzenie biznes planu jest wartościowe nie tylko gdy wymaga go od nas zewnętrzny podmiot, ale również na wewnętrzne potrzeby.

1.Biznes plan a plan przedsiębiorstwa

2.Przyczyny zastosowania oraz tworzeni a biznes planu (funkcje, adresaci, cechy)

3.Analizy niezbędne do przygotowania biznes planu (SWOT, analiza kluczowych czynników     sukcesu, analiza 5 sił Portera)

4.Analiza firmy i otoczenia biznesowego.

5.Ryzyko w działalności gospodarczej (w odniesieniu do SWOT)

6.Dostępne źródła finansowania

7.Promocja (produkt, cena, dystrybucja, promocja)

8.Konkurencja i rynek

9.Formalności związane z założeniem działalności gospodarczej.

10.Podatki i rachunkowość w działalności gospodarczej.

11.Metodyczne zasady tworzenia biznes planu (skuteczny biznesplan, cechy dobrze napisanego biznesplanu)

12.Szablon – schemat biznes planu i jego elementy

13.Biznes plan – warsztaty

14.Biznes plan – warsztaty

Jednostka prowadzącego: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK

Wymiar godzin: 15

Forma kształcenia:  Ćwiczenia

Ilość uczestników: 20

Koszt (1 osoba): 180 zł

4. Uniwersytet Młodych

Wcale nie wierzymy mitom, że edukacja na etapie gimnazjum to czas buntu, wszechogarniającej nudy i braku zainteresowania nauką. Dla nas to najlepszy moment na odkrywanie pasji i pogłębianie zainteresowań, co pozwala młodym ludziom na dokonywanie trafnych wyborów. Tych najważniejszych. Dlatego właśnie powstał Uniwersytet Młodych.

Mamy więc sześć profili, w których młodzi ludzie odnajdą najciekawsze, najbardziej tajemnicze i frapujące problemy wybranych dziedzin. W kameralnych grupach, pod okiem najlepszych specjalistów, będą ćwiczyć swoją dociekliwość i całkiem mimochodem zdobywać wiedzę.

Uniwersytet Młodych – UniM – jest projektem adresowanym dla uczniów gimnazjum. W roku akademickim 2014/2015 po raz pierwszy zostaną zrealizowane programy sześciu profili:

1. Od szkicu do animacji. Sztuka naszych czasów  (profil o tematyce artystycznej);

2. Kreatywność, nowe media, nowe technologie (profil o tematyce dziennikarsko-humanistycznej);

3. O zjawisk przyczynach. Fizyka źródłem postępu (profil fizyczny);

4. Komórka – organizm, atom – materia. Filary nauk przyrodniczych (profil o tematyce biologiczno-chemicznej);

5. Od obliczalności do mobilnych aplikacji. Cywilizacja informacyjna XXI wieku (profil o tematyce informatyczno-matematycznej);

6. Pętle, szyfry, pył. Tajemnice programowania (wyspecjalizowany profil informatyczny).

Zajęcia w ramach poszczególnych profili odbywać się będą w soboty (z wyjątkiem profilu Pętle, szyfry, pył…, prowadzonego w czwartki). W zależności od specyfiki profili, grupy liczyć będą 15-20 osób, a w ich skład wejdą uczniowie wszystkich klas gimnazjum. W całym roku akademickim zrealizowanych zostanie łącznie 18 dwugodzinnych zajęć, które rozpisane są tak, by tworzyć wspólną, merytorycznie wartościową całość. Prowadzącymi zajęcia będą pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dodatkowo każdy z uczestników UniM ma możliwość bezpłatnego uczestniczenia w module Nauka i przedsiębiorczość, za którego opracowanie oraz przeprowadzenie odpowiedzialny będzie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK.