Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Szkolenia AIP UMK

1. SZKOLENIA – WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

AIP UMK organizuje szkolenia dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą (mikro i małe przedsiębiorstwa), które mają za zadanie przybliżyć podstawowe zagadnienia niezbędne przy zakładaniu i prowadzeniu działalności.

Szkolenia prowadzone są przez mgr Karinę Pokorską – dyplomowaną księgową.

W ramach szkolenia poruszane są zagadnienia z zakresu:

2. ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA SZKOLENIA

Istnieje możliwość zgłaszanie zapotrzebowania na konkretne szkolenia tematyczne.

Propozycje tematów szkoleń można zgłaszać pod adresem: aip@umk.pl oraz karinap@umk.pl