Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Wykłady ogólnouniwersyteckie AIP UMK

Biorąc pod uwagę cel strategiczny UMK jakim jest komercjalizacja wyników badań naukowych i rozwijanie przedsiębiorczości studenckiej opartej na wiedzy JM Rektor na pierwszym zebraniu Rady ds. Innowacji i Wdrożeń UMK (20.05.2014) wyraził przekonanie, że niezbędne jest aby w naszej uczelni od roku akademickiego 2014/15 prowadzone były wykłady ogólnouniwersyteckie z zakresu przedsiębiorczości.

Realizując cel strategiczny naszego uniwersytetu i biorąc pod uwagę zainteresowanie studentów tematem przedsiębiorczości AIP UMK przygotowało dwa wykłady ogólnouniwersyteckie. Proponujemy wykład pod tytułem Innowacyjny start-up w biznesie (semestr zimowy), który będzie dotykał wszelkich kwestii związanych z preinkubacją przedsiębiorstwa. Proponujemy także drugi wykład pod tytułem Moje przedsiębiorstwo – jak rozwijać własną firmę (semestr letni), który będzie dotyczył inkubacji przedsiębiorstwa.

Serdecznie zapraszamy.