Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

PiN – Przedsiębiorczość i Nauka

Okres wykonywania: od 1 sierpnia do 31 grudnia 2012 r.

Źródła finansowania: ogółem – 20.000,00 PLN (całkowicie finansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki)

Skrócony opis projektu:

Głównym efektem przeprowadzonego projektu będzie przeszkolenie grupy ok. 30 studentów/naukowców w zakresie podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem własnego biznesu. Dobór tematyki zajęć oraz liczba godzin modułu (15) podyktowana jest dokładnym rozpoznaniem potrzeb w tym zakresie. Ponieważ wielomodułowe i wielogodzinne szkolenia, dające wprawdzie kompleksową wiedzę, zniechęcają pewną część osób zainteresowanych, dlatego naszą ofertę chcieliśmy poszerzyć o tego typu szkolenie. Duża liczba obowiązków i system egzaminów semestralnych powodują, że istnieje spora liczba osób oczekujących na szkolenia dostosowane do konkretnych potrzeb – „skrojone na miarę”.

Zorganizowanie warsztatów z zakresu przygotowania biznesplanu (20 godzinnych) ma na celu praktyczne przygotowanie studentów, doktorantów i naukowców do przygotowywania tego typu materiałów bardzo ważnych przy planowaniu rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz aplikowaniu o finansowanie zewnętrzne.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt, który pozwoli na skuteczniejsze działania związane z organizacją szkoleń (uczestnicy szkoleń zwracali uwagę na niezbyt wygodne krzesła, które przy kilkugodzinnych zajęciach powinny być odpowiednio wyposażone np. w podkładkę na notatki) i funkcjonowaniem Inkubatora.

Reklama szkoleń na ekranach LED w przestrzeni miejskiej, pozwoli na promocję idei przedsiębiorczości akademickiej oraz prawdopodobnie znacząco zwiększy liczbę osób zainteresowanych współpracą z Inkubatorem.

Odpowiednia redakcja tekstów pojawiających się na stronie internetowej przyczyni się do uatrakcyjnienia formy i treści informacji, uczyni te teksty ciekawymi i przyjaznymi materiałami dla czytelników, co może znacząco wpłynąć na popularność serwisu internetowego wśród młodych ludzi ze środowiska uczelnianego. Najważniejsze, że przygotowane materiały będą redagowane w taki sposób, aby były atrakcyjne dla naukowców, studentów wszystkich kierunków studiów, a nawet dla młodzieży licealnej. W natłoku informacji na temat przedsiębiorczości, istotne jest wyeksponowanie spraw najważniejszych, segregowanie informacji w taki sposób, aby mogły być dostępne dla odpowiednich osób. Chcemy dołożyć starań, aby serwis nie powielał błędów innych serwisów, w których znalezienie potrzebnych materiałów zajmuje zbyt dużo czasu i zniechęca do korzystania.