Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Przygotowanie podstaw procesu preinkubacji innowacyjnych przedsięwzięć wywodzących się ze środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Okres wykonywania: od 1 października do 15 listopada 2008 r.

Źródła finansowania: 13.995,00 PLN w całości ze środków Ministerstwa Gospodarki

Skrócony opis projektu:

W wyniku realizacji projektu przygotowano plakaty i ulotki promujące Inkubator (AIP UMK stał się rozpoznawalny w środowisku Uniwersytetu), zakupiono niezbędne meble i wyposażenie pomocnicze. AIP UMK zorganizowało narzędzia wspomagania doradczego preinkubowanych pomysłów wywodzących ze środowiska uczelni (oprogramowanie biurowe i specjalistyczne, punkt udzielania, przekazywania i kserokopiowania informacji o przedsiębiorczości, innowacjach i zasadach prowadzenia własnej działalności gospodarczej).