Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Szkolenie w AIP trampoliną do sukcesu w biznesie

Okres wykonywania: od 15 czerwca do 30 listopada 2010 r.

Źródła finansowania: ogółem- 14.960,00 PLN (całkowicie finansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki)

Skrócony opis projektu:

1. Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby szkoleń i działalności AIP

Zakupiono komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym i systemowym oraz skaner biurkowy. Prowadzenie szkoleń w różnych punktach uczelni, a szczególnie prezentacje w bydgoskiej części UMK, powodują, że posiadanie mobilnego sprzętu stało się wysoce pożądane w celu usprawnienia i ułatwienia działań podejmowanych przez pracowników Inkubatora. Komputer był wykorzystywany przede wszystkim do przygotowania prezentacji dla uczestników/uczestniczek szkoleń. Skaner służył przede wszystkim przy obróbce tekstów (OCR) oraz przygotowaniu prezentacji z materiałów niedostępnych w formie elektronicznej.

2. Wykonanie projektu i druk plakatów informacyjnych

Odpowiednia promocja działań Inkubatora wymagała przygotowania plakatów, które wywieszone zostały w ponad 30 budynkach uczelni. Informacja przekazywana w tej formie dotyczyła samej idei przedsiębiorczości akademickiej oraz konkretnych szkoleń realizowanych w projekcie.

3. Wykonanie przebudowy strony internetowej AIP oraz umieszczenie odpowiednich skryptów ułatwiających komunikację z czytelnikami

Strona internetowa jest obecnie głównym nośnikiem informacji o działalności Inkubatora. Dostosowano ją do wykorzystywanych aktualnie standardów technicznych oraz umożliwiono swobodniejszy kontakt pomiędzy potencjalnymi przedsiębiorcami i dyrekcją Inkubatora. Przebudowana strona internetowa zawiera informacje z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, transferu technologii, wynalazczości i patentowania. Informacje pogrupowane według zainteresowań czytelników są dla nich bardzo użyteczne i zachęcają do częstego przeglądania ofert, natomiast technicznie nowatorska forma publikacji treści, otworzyła zupełnie nowe możliwości przed redaktorem strony. W naszym odczuciu serwis stał się ciekawym miejscem, gromadzącym informacje dla studentów i naukowców, ułatwiające zapoznanie się z najnowszymi informacjami niezbędnymi do komercjalizacji, wynalazczości i rozwijania przedsiębiorczości akademickiej.

4. Opracowanie materiałów do publikacji na stronie internetowej z zakresu przedsiębiorczości akademickiej (redakcja, adiustacja, korekta)

Odpowiednie opracowanie tekstów i innych materiałów umieszczanych w serwisie internetowym jest bardzo istotne z punktu widzenia czytelnika. Graficzne wyróżnienie treści, pogrupowanie zgodne z ideą intuicyjnego wyszukiwania jest podstawą pozytywnego odbioru całości przez czytelnika. Materiały będą starannie wybrane do publikacji po szczegółowej analizie, wyeliminowane będą niejasności, a sam tekst będzie możliwie interaktywny. Wszystkie te działania mają doprowadzić do wzrostu zainteresowania czytelników serwisem internetowym AIP oraz pozwolić na zamieszczanie tekstów jak najbardziej odpowiadających zainteresowaniom czytelników w edytorsko dobrej formie.

5. Wykonanie projektu reklamy świetlnej oraz emisja na ekranie LED przez 2 tygodnie w przestrzeni miejskiej Torunia (reklama szkoleń i działalności AIP)

Wykorzystano zupełnie nowy sposób reklamy i informacji o działalności AIP UMK. Emisja spotu reklamowego na ekranie LED, który zapewnia doskonałą widoczność przez cały dzień, była wyjściem poza mury uczelni. Lokalizacja ekranu w jednym z głównych punktów miasta pozwalała mieć nadzieję, że tego typu działanie będzie przynosiło zamierzone efekty. Treści przekazywane w reklamie były adresowane głównie do studentów, którzy akurat w tym miejscu pojawiają się bardzo często (100 metrów od Wydziału Fizyki, kina, targowiska itp.). Działalność Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości powinna zostać promowana na różne sposoby, aby społeczność uniwersytecka miała dostęp do informacji o podejmowanych działaniach. Ten sposób wydaje się obiecujący i może okazać się znacznie skuteczniejszy od ogłoszeń prasowych.

6. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy (6 bloków tematycznych), rekrutacja i zajęcia szkoleniowe

Ponieważ z obserwacji i doświadczeń pracowników Inkubatora wynikało, że znaczna grupa potencjalnych przedsiębiorców rezygnuje ze szkoleń wielomodułowych, prowadzonych przez kilkadziesiąt lub ponad sto godzin, dlatego wprowadziliśmy eksperymentalnie dwudniowe szkolenia po 12 godzin każde, na które złożyły się podstawowe informacje z zakresu zakładania i prowadzenia własnego biznesu. Wyszkolono ok. 40 osób, które zostały wyposażone w wiedzę z 6 bloków tematycznych, wybranych przez uczestników. Trenerzy należeli do grupy najbardziej doświadczonych i najlepiej przygotowanych do prowadzenia tego typu szkoleń, niektórzy z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Współpraca w tym zakresie z Wydziałem Ekonomii UMK i Konfederacją Pracodawców Polskich „Lewiatan” była gwarancją doskonałej jakości tychże szkoleń.