Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Tworzenie multimedialnych materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu zakładania i prowadzenia firm typu spin off i spin out

Okres wykonywania: od 15 sierpnia do 30 listopada 2009 r.

Źródła finansowania: koszty ogółem- 16.540,00 PLN, w tym 14.886,00 PLN (Ministerstwo Gospodarki- 90%) i 1.654,00 PLN (środki własne- 10%)

Skrócony opis projektu:

1. Merytoryczne opracowanie materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu zakładania i prowadzenia firm typu spin off i spin out (6 bloków tematycznych)

Zadanie polegało na merytorycznym opracowaniu zagadnień związanych z projektowaniem prowadzenia działalności gospodarczej, zakładaniem i prowadzeniem spółek typu spin off i spin out. Opracowanie materiałów zostało zlecone ekspertom z danej dziedziny (sześć bloków tematycznych). Powstałe w ten sposób teksty i prezentacje multimedialne zostały wykorzystane jako integralna część wydawnictwa edukacyjno-szkoleniowego przygotowanego na płycie DVD z przeznaczeniem do rozpowszechnienia wśród studentów, doktorantów i pracowników naukowych UMK.

2. Opracowanie redakcyjne materiałów edukacyjno-szkoleniowych

W celu profesjonalnego opublikowania materiałów tekstowych i prezentacji multimedialnych powstałe teksty poddano redakcji językowej, adiustacji i korekcie. Zadanie polegało na poddaniu przygotowanych tekstów obróbce redakcyjnej oraz dopracowaniu elementów edytorskich, takich jak zastosowanie jednolitej formy edytorskiej, odpowiedniego kroju pisma i osadzenia materiału ikonograficznego.

3. Opracowanie scenariusza i realizacja filmów edukacyjnych (6 bloków tematycznych) oraz przygotowanie nagranych materiałów na dysku DVD wraz z tekstowymi materiałami edukacyjnymi

W ramach działania przygotowano scenariusz i zrealizowano materiał filmowy. Dostosowano treści szkoleniowe do możliwości i specyfiki przekazu filmowego. Wyprodukowano ok. 9 godzin materiału filmowego, rejestrującego w sposób atrakcyjny dla słuchacza, wykłady i prezentacje dotyczące zakładania i prowadzenia spółek typu spin off i spin out. Zadanie polegało szczegółowo na: • opracowaniu scenariusza poszczególnych bloków tematycznych • realizacji materiału filmowego zgodnego ze scenariuszem • odpowiedniej obróbce technicznej i montażowi • opracowaniu projektu graficznego okładki i nadruku na płytę • przygotowaniu zmontowanego materiału filmowego na płycie DVD oraz dołączeniu interaktywnych tekstów.

Materiał filmowy umieszczono na platformie Telewizji Internetowej UMK celem rozpowszechniania przygotowanych filmów do jak największej liczby odbiorców.

4. Techniczne przygotowanie powielenia materiałów edukacyjno-szkoleniowych

W celu wykonania odpowiedniej liczby kopii płyt DVD zakupiono i wykorzystano wydajną, dwuwarstwową nagrywarkę płyt. Dodatkowo wyposażono AIP w: • licencję i program do nagrywania płyt DVD (Nero7) • licencję i program do zarządzania plikami (Total Commannder) na dwa stanowiska • papier samoprzylepny do wykonania nadruków na płytach• zestaw atramentów do drukarki Canon Pixima iP3500 • tablicę typu flipchart z zapasem papieru • płyty DVD do archiwizacji tekstów i filmów

5. Opracowanie projektu graficznego i wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych z dyspenserami na materiały promocyjne

W ramach działania przygotowano atrakcyjny wizualnie projekt i wykonano cztery tablice promocyjne z dyspenserami, które będą prezentowane na czterech głównych wydziałach uniwersytetu, mających największe znaczenie z punktu widzenia transferu wiedzy do gospodarki. Dyspensery umieszczone na tablicach będą umożliwiały pobranie najświeższych informacji na temat działań podejmowanych przez AIP oraz możliwościach odbycia szkoleń, stażów i pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów wykorzystujących wyniki badań.