Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2015

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej to cykliczna impreza wystawiennicza, organizowana od 2009 roku, która ma wzmocnić współpracę środowiska naukowego ze środowiskiem biznesu. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2015 to wydarzenie, które było organizowane przez AIP UMK po raz czwarty. Patronat honorowy nad Forum objął JM Rektor UMK Prof. Andrzej Tretyn, który dokonał jego oficjalnego otwarcia. Swoim patronatem Forum objął także Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, którego na Forum reprezentował Michał Korolko – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszami Unijnymi UM.
Forum Przedsiębiorczości Akademickiej w 2015 r. rozpoczęło się wykładem inauguracyjnym Prof. UMK dr hab. Jerzego Łukaszewicza pod tytułem „Czy naukowiec może być przedsiębiorcą“ oraz wykładem Pana Michała Korolko pod tytułem „Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w latach 2015-2020“.

Forum to impreza wystawiennicza, której zadaniem z jednej strony było stworzenie okazji do zaprezentowania potencjału naukowców Uniwersytetu, z drugiej zaś przedstawienie oczekiwań ze strony przedsiębiorców, zorientowanych na poszukiwanie innowacyjnych produktów i usług. Dlatego też na Forum jako wystawcy zaprezentowały się duże, średnie jak i małe przedsiębiorstwa oraz część Wydziałów UMK.

Podczas forum przedsiębiorcy mogli zaprezentować swoją wizje biznesu na stoiskach wystawienniczych i podczas prezentacji. Mogli także wykorzystać przestrzeń forum do zapoznania się z potencjałem UMK prezentowanym przez Wydziały UMK. Forum wspierało proces nawiązywania się współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami. Przyczyniło się ono do wzrostu innowacyjności oraz konkurencyjności przedsięwzięć biznesowych. Nawiązanie kontaktów między naukowcami i przedsiębiorcami stało się dodatkowo impulsem dla świata nauki, otwierającym perspektywę wykorzystania potencjału intelektualnego UMK w praktyce gospodarczej.

Wśród przedsiębiorców na Forum spotkać można było: Adop sp. z o.o., „Camsat” Gralak Przemysław, Chairconcept.com sp. z o.o., Con-Graph Polska sp. z o.o., Copernicus Computing sp. z o.o., Cronimet.pl sp. z o.o., Elana Pet sp. z o.o., Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, InsBird, Know IT Polska sp. z o.o., Moneo Pharma Group sp. z o.o., NZOZ Pracownia Genetyki Nowotworów sp. z o.o., Grupa Neuca SA, Plast-farb sp. z o.o. s.k., Slidetorial, SSC Master sp. z o.o., TaskBook, Vobacom sp. z o.o., Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd.

UMK natomiast reprezentowały następujące Wydziały: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Farmaceutyczny CM, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydział Nauk o Zdrowiu CM, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Sztuk Pięknych. Wśród wystawców zaprezentowali się przedsiębiorcy, którzy już od kilku lat współpracują z UMK lub którzy pragną taką współpracę nawiązać. Ogromne środki finansowe z funduszy strukturalnych UE , jakie są przeznaczane na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, mogą zostać wykorzystane jedynie przy udziale i współpracy z jednostkami naukowymi. Pierwsze kontakty i ustalenia związane z tą współpracą zapadły właśnie podczas „Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2015” i w ten sposób impreza spełniła oczekiwania Wystawców i zaproszonych gości.

Forum byłą doskonałą okazją do nawiązania bezpośrednich relacji między naukowcami i innowacyjnymi przedsiębiorcami oraz do przekonania środowiska naukowego, że nastawienie na praktyczne wykorzystanie efektów prac badawczych w gospodarce, przynieść może korzyści każdej ze stron. Wszędzie na świecie, gdzie takie mechanizmy funkcjonują, współpraca zaowocowała znacznym zwiększeniem satysfakcji finansowej wśród kadry naukowej i większą aktywnością wśród przedsiębiorców poszukujących innowacyjnych rozwiązań.

O projekcie „Inkubator Innowacyjności”

W ramach „Inkubatora Innowacyjności”, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK, jako jeden z 14 ośrodków w Polsce, był zobowiązany do realizacji niezwykle istotnych, dla środowiska naukowego i biznesowego, zadań:

inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym; przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej; zarządzania portfelem technologii; prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Bardzo istotnym składnikiem Projektu była organizacja spotkań Biznes-Nauka, w których brały udział innowacyjni przedsiębiorcy, poszukujący nowych rozwiązań dla wykorzystywanych technologii lub inspiracji do tworzenia nowych produktów i usług. Możliwość bezpośredniego przedstawienia konkretnych oczekiwań w stosunku do naukowców oraz poznanie potencjału poszczególnych jednostek Uczelni, pozwala lepiej zrozumieć ideę współdziałania nauki i biznesu.

Zbliżenie innowacyjnych przedsiębiorców i naukowców wykorzystujących badania w praktyce gospodarczej, ułatwia portal pn. „Akademicka Platforma Innowacji”, uruchomiony pod adresem www.innowacje.umk.pl. W portalu znajdują się aktualizowane na bieżąco oferty badawcze UMK dla gospodarki. Portal ten ma szansę stać się nie tylko narzędziem pozyskiwania informacji o możliwościach badawczych UMK, ale także, narzędziem do komunikowania naukowcom o konkretnych oczekiwaniach ze strony przedsiębiorców.

W ramach „Inkubatora Innowacyjności” przygotowywane były do procesu komercjalizacji cztery wynalazki. Wykonane były ekspertyzy i analizy, które były niezbędne w profesjonalnie przeprowadzonym procesie wprowadzania technologii na rynek. Zadbaliśmy przede wszystkim o międzynarodową ochronę patentową wynalazków, aby móc przedstawić potencjalnym inwestorom atrakcyjny produkt do wykorzystania na całym świecie, w zależności od konkretnych uwarunkowań i zapotrzebowania. Dwa spośród tych wynalazków otrzymały złote medale na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Paryżu: materiał węglowy, możliwy do wykorzystania przy produkcji baterii i ogniw paliwowych oraz system pozwalający na wytworzenie zabawek percepcyjno-kognitywnych, wspomagających rozwój dzieci. Oba wynalazki są poddane ochronie patentowej.