Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Brussels Innova 2015

Cztery technologie z UMK znalazły się wśród ponad 300 wynalazków z całego świata, zgłoszonych do głównego konkursu pn. “Eureka Competition” 64 Międzynarodowej wystawy “The World Exhibition of Innventions, Research and New Technologies INNOVA 2015 w Brukseli.

Wynalazki z UMK zostały zgłoszone do konkursu przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK (AIP UMK), który w ramach projektu MNiSW “Inkubator Innowacyjności” opracował materiały informacyjne na konkurs oraz profesjonalne ekspertyzy konieczne w procesie komercjalizacji. Międzynarodowe jury przyznało wynalazkom z UMK szereg medali w konkursie głównym tj. Brussels Eureka Competition oraz konkursach równoległych.

    • Wynalazek pn. ,,Węgle aktywowane o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym oraz sposób otrzymywania węgli aktywowanych, zwłaszcza do wytwarzania elektrod” (autorzy: Anna Ilnicka, Jerzy P. Łukaszewicz związani z Wydziałem Chemii oraz ICNT) otrzymał: Złoty Medal z Wyróżnieniem w konkursie Eureka Competition, Nagrodę Specjalną i Złoty Medal w konkursie równoległym organizowany przez Roumanian Associacion for Nonconventional Technologies, Dyplom i Złoty Medal w konkursie równoległym organizowanym przez Ministry of Education and Scientific Research oraz National Authority for Scientific Research and Innovation.
    • Wynalazek “System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci” (autorzy: Włodzisław Duch, Bibianna Bałaj, Joanna Dreszer-Drogorób, Oleksandr Sokolov, Tomasz Komendziński, Jacek Matulewski, Dariusz Mikołajewski, Michał Meina, Tomasz Piotrowski – związani z ICNT, Wydziałem Humanistycznym i Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) otrzymał Złoty Medal w konkursie Eureka Competition.

 

  • Wynalazek “Metoda optycznej stymulacji luminescencji z modulacją kształtu pasma stymulacji” (Autorka: Alicja Chruścińska- związana z ICNT i Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) otrzymał Srebrny Medal w konkursie Eureka Competition.
  • Wynalazek “System kolekcjonowania, przetwarzania i analizy danych pomiarowych pochodzących z pomiarów elektrochemicznych wodnych roztworów zawartości związków pierwiastków biogennych” (Autor: Paweł Rzymyszkiewicz – doktorant na Wydziale Chemii), otrzymał Srebrny Medal w konkursie Eureka Competition.

 

Wystawa i konkurs INNOVA należy do najstarszych tego typu imprez w Europie. Powierzchnia wystawowa targów wynosi ok. 4000 m2. W tym roku w wystawie uczestniczyli przedstawiciele ponad 20 krajów z kilku kontynentów.