Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Kolejne złote medale dla wynalazków UMK

W ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” realizowanego przez AIP UMK możliwe się stało prezentowanie naszych wynalazków na międzynarodowych targach wynalazczości. W maju 2015 r. zdobyliśmy dwa złote medale na targach w Paryżu a w tym miesiącu kolejne trzy.

W ostatnich tygodniach rozwiązania przygotowane przez naszych uczonych prezentowane były z sukcesem na targach „Inpex” w Pittsburghu (USA) oraz „Intarg” w Krakowie.

Targi „INPEX” to największe targi wynalazczości w USA, organizowane co roku od 30 lat w Pensylwanii. Targi umożliwiają wystawcom profesjonalną prezentację i promocję produktów oraz nawiązanie kontaktów biznesowych z producentami, inwestorami, z podmiotami zainteresowanymi współpracą naukową, wdrożeniami oraz zakupem licencji nowych technologii i produktów.

Wynalazki są oceniane przez międzynarodowe jury. W tym roku na targach zaprezentowano ponad 550 wynalazków z 24 krajów świata. Poza przedstawicielami z USA, w targach uczestniczyli wystawcy m.in. z Polski, Australii, Kanady, Chin, Chorwacji, Egiptu, Francji, Iranu, Korei, Malezji, Meksyku, Maroko, Nowej Zelandii, Norwegii, Arabii Saudyjskiej, RPA, Szwecji, Rosji, Tajwanu i Turcji.

W tym roku Jury doceniło i nagrodziło złotym medalem z wyróżnieniem polski wynalazek o nazwie System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci, opracowany przez zespół naukowców w składzie: Włodzisław Duch, Bibianna Bałaj, Joanna Dreszer-Drogorób, Oleksandr Sokolov, Tomasz Komendziński, Jacek Matulewski, Dariusz Mikołajewski, Michał Meina i Tomasz Piotrowski.

Ten sam wynalazek zdobył uznanie na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych „Intarg” w Krakowie gdzie otrzymał Puchar Przewodniczącego Jury oraz Złoty medal.

Sukces odniosły także nasze trzy kolejne wynalazki, które zdobyły:

    • Złoty medal- Węgle aktywowane o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym oraz sposób wytwarzania węgli aktywowanych zwłaszcza do wytwarzania elektrod, przygotowany przez Jerzego Łukaszewicza i Annę Ilnicką
    • Złoty medal- System kolekcjonowania, przetwarzania i analizy danych pomiarowych pochodzących z pomiarów elektrochemicznych wodnych roztworów związków pierwiastków biogennych PNS (fosfor, azot, siarka), przygotowany przez zespół: Jerzy Łukaszewicz, Paweł Rzymyszkiewicz, Piotr Matuszak i Grzegorz Grodzicki
    • Srebrny medal- Metoda pomiaru optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) z modulacją kształtu pasma stymulacji (band shape modulation – OSL, BSM-OSL), wynalazek przygotowany przez Alicję Chruścińską.
      • Targi „Intarg” organizowane są od 2002 roku w Katowicach, natomiast tegoroczna poszerzona edycja odbyła się w Krakowie i miała charakter międzynarodowy. W krakowskiej imprezie uczestniczyły 54 jednostki naukowe z 6 krajów. Nagrody przyznawało międzynarodowe Jury, a głównymi kryteriami oceny wynalazków były: poziom innowacyjności, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, porównanie parametrów technicznych z odpowiednikami światowymi, realne możliwości komercjalizacji oraz wpływ na środowisko.

W ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” planowane jest jeszcze przygotowanie prototypu tychże wynalazków oraz profesjonalne opracowanie ekspertyz, mających ułatwić proces ich komercyjnego wykorzystania. Projekt jest realizowany z funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.