Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Web Summit 2014

W dniach 4-6 listopada 2014 r. Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK dr Marcin Kilanowski oraz zastępca Dyrektora dr Damian Walczak ramach projektu Innowacyjny Inkubator uczestniczyli w odbywającej się w Dublinie Konferencji Web Summit 2014 – najważniejszej europejskiej konferencji branży nowych technologii i startupów.

W tym roku w Konferencji uczestniczyło ponad 20 tysięcy osób. W trakcie Konferencji zaprezentowało się prawie 2000 start-upów oraz odbyły się liczne seminaria i wykłady z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Konferencja ta była okazją do budowania sieci kontaktów z inwestorami oraz potencjalni partnerami biznesowymi dla potencjału naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wśród firm, które w przyszłości mogą współpracować z Uczelnią należy wymienić nie tylko te zainteresowane potencjałem badawczym naszej Alma Mater, ale również firmy zainteresowane wsparciem finansowym tworzonych sturt-upów, czy też te poszukujące wysokiej klasy specjalistów. Należą do nich m.in. następujące firmy: Nannuka (Grecja) – zainteresowana zabawkami monitorującymi rozwój dziecka, Vorbeck (Stany Zjednoczone Ameryki) – zainteresowana materiałami elektrodowymi na bazie węgla, czy też Lets’s Venture (Singapur) – zainteresowana rozwinięciem przedsiębiorstwa opartego na bazie nowej metody pomiaru stężeń określonych pierwiastków w wodzie.

W trakcie pobytu w Dublinie miało miejsce również spotkanie z dr. Gordonem Elliottem odpowiedzialnym za komercjalizację badań w Trinity College Dublin. Przedstawił on aktualną sytuację w zakresie komercjalizacji badań w Irlandii i odniósł się do kierunków działań, które powinny być podejmowane na UMK, aby skomercjalizować określone badania