Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Złote medale dla wynalazków z UMK

2 wynalazki z UMK zdobyły złote medale w Konkursie im. Luisa Lépine organizowanym przez Stowarzyszenie Francuskich Wynalazców i Producentów na 114 Targach Wynalazczości w Paryżu. Wyniki rywalizacji zostały ogłoszone podczas uroczystej gali w dniu 9 maja. Oba nagrodzone wynalazki powstały w ramach projektu “Inkubator Innowacyjności” realizowanego przez AIP UMK.

Jury konkursu doceniło następujące wynalazki:

“Węgle aktywowane o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym oraz sposób otrzymywania węgli aktywowanych zwłaszcza do wytwarzania elektrod”. Autorzy: mgr Anna Ilnicka i dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz, prof. UMK.

Przedmiotem wynalazku jest nowatorski sposób otrzymywania węgli aktywnych zawierających dodatkowo ok. 8-10% azotu. Taki skład pierwiastkowy nadaje materiałowi zdolności do redukcji tlenu w środowisku silnie alkalicznym i może być wykorzystany jako materiał katodowy w ogniwach paliwowych oraz bateriach metal-powietrze. Węgiel aktywowany jest wytwarzany z odnawialnych biopolimerów chityny i chitozanu powstających z odpadów z połowu skorupiaków. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych materiałów, nowe węgle aktywne nie zawierają platyny i innych metali ciężkich chociaż wykazują zdecydowanie lepsze właściwości katodowe (redukcja tlenu). Jak informują autorzy wynalazku, badania nad wynalazkiem były finansowane wyłącznie z tzw. środków statutowych.

“System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci”. Autorzy: Prof. dr hab. Włodzisław Duch, dr dr Bibianna Bałaj, dr Joanna Dreszer-Drogorób, dr Tomasz Komendziński, dr hab. Jacek Matulewski, mgr inż. Dariusz Mikołajewski i prof. Oleksandr Sokolov.

System wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci jest pierwszym systemem o tak wszechstronnym zastosowaniu i budowie. Jego zadaniem jest monitorowanie i wspomaganie rozwoju zdolności percepcyjnych i poznawczych dla uzyskania optymalizacji możliwości jako podstawy do dalszych etapów uczenia się. Istotę rozwiązania stanowi wykorzystanie do interakcji systemu złożonego z inteligentnych urządzeń monitorujących i wspomagających rozwój zdolności percepcyjno-kognitywnych u dzieci w różnym wieku, w szczególności u niemowląt, u których nie jest możliwa świadoma, kontrolowana reakcja na prezentowany bodziec.

Kierownicy obu zespołów: prof. Włodzisław Duch i dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz, prof. UMK są związani z Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, a badania w obu przedsięwzięciach naukowych były w dużej części wykonywane z wykorzystaniem infrastruktury badawczej ICNT UMK.

Konkursu im. Luisa Lépine jest organizowany od 1901 roku. Jego inicjatorem był prefekt Louis Lépine. W ramach licznych działań pobudzających gospodarkę Francji w walce z kryzysem Lépine stworzył targi-konkurs, nazwane następnie jego imieniem. W czasie swej ponad 100-letniej działalności targi wypromowały takie wynalazki jak: silnik dwusuwowy, turbinę cieplną, sztuczne serce, sztuczne płuco (żelazne płuca), aparat do transfuzji krwi, inhalator do nosa pochłaniający kurz i chroniący przed chorobami infekcyjnymi, laryngoskop, szkła kontaktowe i wiele innych. Konkurs ten jest prawdziwą trampoliną i motorem napędzającym rozwój wynalazków.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono ponad 600 rozwiązań innowacyjnych prezentowanych przez wystawców z 14 krajów świata, między innymi z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Rosji, Iranu, Maroka, Tajwanu i Chin. Wynalazki prezentowane były w czterech głównych sektorach branżowych (poprawa jakości życia; medycyna i technologie medyczne; transport, przemysł). Spośród ok. 600 wynalazków z 14 krajów świata, 49 otrzymało złote medale, 71 srebrne i 93 brązowe. Wynalazki z UMK były zgłoszone w kategorii poprawa jakości życia.