Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Spotkanie czwarte 5 marca 2015 r.

W gościnnej sali konferencyjnej Hotelu Uniwersyteckiego UMK odbyło się czwarte spotkanie z cyklu „Biznes-Nauka”, w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności”. Tym razem uczestnikami spotkania byli naukowcy z Wydziału Sztuk Pięknych oraz przedsiębiorcy zainteresowani współpracą.

Liczba uczestników ze strony naukowców zdecydowanie przewyższyła przewidywania organizatorów. Sala konferencyjna ledwie pomieściła wszystkich zainteresowanych. Obecna była Pani Dziekan, prof. Elżbieta Basiul oraz kierownicy poszczególnych zespołów naukowych. Dodatkowo w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dziesięciu firm i instytucji zainteresowanych wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy naukowców Wydziału Sztuk Pięknych.

Gościem specjalnym spotkania był Pan Michał Korolko, Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urzędu Marszałkowskiego naszego województwa. W swoim wystąpieniu przedstawił założenia, jakie Zarząd Województwa zdefiniował w planach działania dla obszaru „Badania i innowacje”. Pan Dyrektor poinformował obecnych o szczegółowych warunkach realizacji Regionalnej Strategii Innowacji oraz przedstawił konkretne kwoty przeznaczone na realizację jej założeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Największe zainteresowanie zebranych wzbudziły warunki dostępu przy projektach infrastrukturalnych dla uczelni. Kwota 33 milionów euro, która jest zarezerwowana na tego typu działania, wydaje się dość wysoka, jednak prelegent zaznaczył, że intensywność dofinansowania wynosi w tym przypadku 50%, a dodatkowo kwalifikowalność tych środków jest uzależniona od wypracowania konkretnych przychodów z powstałej infrastruktury. Jeśli inwestycja pozostanie bez przychodów, środki będą musiały zostać zwrócone. W tym kontekście najważniejsze staje się opracowanie sensownego biznesplanu przed powstaniem wniosku o dofinansowanie.

Kwota przewidziana na projekty dla przedsiębiorców, w celu wykonania prac badawczo-rozwojowych, będzie kilkakrotnie większa i wyniesie 120 mln euro, jednak właściwe wykorzystanie tych środków uzależnione będzie od współdziałania biznesu z jednostkami naukowymi i naukowo-badawczymi, dlatego tak istotne jest nawiązanie partnerstw w tym obszarze.

Po swoim wystąpieniu, Pan Dyrektor Korolko chętnie odpowiadał na pytania zebranych. Najczęściej pytano o terminy ogłaszania konkursów i warunki dostępu oraz konkursy mające przynieść rozwój infrastruktury w przedsiębiorstwach. Prelegent podkreślił, że bardzo się cieszy z dużego zainteresowania pracowników Wydziału Sztuk Pięknych, ponieważ w obecnej perspektywie finansowej, najwięcej pieniędzy przeznaczono na tzw. inteligentne specjalizacje, w które doskonale wpisuje się działalność wydziału. W dalszej części spotkania naukowcy z poszczególnych zespołów zaprezentowali swoje możliwości świadczenia usług i wykonania badań na rzecz gospodarki.

Przedstawiciele instytucji i biznesu, podkreślili w swoich wystąpieniach, iż pomimo tego, że działalność wydziału była im znana, to w trakcie prezentacji „odkryli” ten wydział na nowo.

W wyniku dyskusji plenarnej i rozmów kuluarowych udało się zdefiniować trzy konkretne oczekiwania biznesu w stosunku do naukowców z Wydziału. Rozmowy ujawniły też pewne niedoinformowanie naukowców w zakresie rozwiązań formalno-prawnych, towarzyszących zakładaniu firm akademickich oraz generalnie związanych z transferem technologii. Można zatem uznać, że cel spotkania został osiągnięty z nawiązką. Większość uczestników była zgodna z tezą postawioną przez organizatorów spotkania, że wydział powinien powołać jak najszybciej brokera innowacji lub zespół administrujący przygotowaniem i realizacją projektów, w sytuacji kiedy tak duże środki będą przeznaczone do wykorzystania w obszarze tzw. inteligentnych specjalizacji.

Zarówno władze Wydziału Sztuk Pięknych, jak i organizatorzy spotkania mieli powody do zadowolenia, ponieważ było to bardzo owocne spotkanie, które jeszcze raz pokazało, iż należy czynić starania, aby się wzajemnie zrozumieć, aby komunikować partnerom swoje oczekiwania, a wtedy okazuje się, że pojawiają się korzyści dla obu stron dialogu.