Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Spotkanie ósme 17 czerwca 2015 r.

Tematem przewodnim spotkania były nowe zastosowania węgla i materiałów otrzymywanych w oparciu o węgiel oraz możliwość zastosowania ich w praktyce. Podczas spotkania zaprezentowano przedsiębiorcom trzy tematy badawcze, które mogłyby znaleźć zastosowanie praktyczne w gospodarce.

– Dr Mariusz Walczyk zaprezentował, chroniony patentem, węgiel z wykorzystaniem do uzyskania efektu biobójczości, tj. węgiel aktywowany z zawartością miedzi, dodawany np. do folii opakowaniowej zapewniający środowisko wolne od bakterii i pleśni.

– Prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz omówił uzyskany i chroniony patentem węgiel aktywowany, jako materiał na elektrodę w bateriach cynk-powietrze bez zawartości metali.

– Prof. dr hab. Tyburski przedstawił peroksydaty, które uzyskane z wycierki ziemniaczanej mogą służyć do testów diagnostycznych przy wykrywaniu antygenów.

Prezentacje uzupełniło wystąpienie Pana dr Marka Wiśniewskiego, który wspomniał o zastosowaniu węgla, a właściwie nanorurek węglowych, jako nośnika do dozowania leków. Ze względu na zbyt wczesną fazę badań, szczegóły mogą zostać ujawnione po zastosowaniu odpowiedniej ochrony własności intelektualnej, jednak zasygnalizowanie tematu może być pierwszym etapem pomyślnej komercjalizacji wynalezionej metody.

Przedsiębiorcy obecni na spotkaniu interesowali się głównie możliwością wykorzystania omawianych materiałów w praktyce gospodarczej. Pani Iwona Świątek, reprezentująca Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno zaproponowała dalszą współpracę, a Pan Krzysztof Świechowicz z Biura Inżynierii Środowiska i Rolnictwa, poruszył sprawę oczyszczania ścieków z wykorzystaniem m. in. materiałów węglowych. Pan Stefan Oborski, prezes oddziału Stowarzyszenia Chemików, zaproponował współpracę i wsparcie eksperckie przy powstawaniu firm spin off/out oraz organizacji konkursu na biznesplan, który pozwoli wyłonić najlepsze pomysły na wykorzystanie wiedzy w biznesie, płynące ze środowiska naukowego. Przedstawiciel Elbląskiego Parku Technologicznego, Pan dr Wojciech Chwiałkowski wskazał firmy ze swojego Parku, które mogłyby współpracować z UMK w zakresie wspólnych projektów badawczych, zmierzających do powstania nowych materiałów lub produktów oraz rozwijania technologii obecnie dostępnych.