Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Spotkanie pierwsze 19 listopada 2014 r.

Pierwsze spotkanie z cyklu „Biznes-Nauka”, w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności”, odbyło się 19 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Hotelu Uniwersyteckiego w Toruniu.Tematem przewodnim spotkania było wykorzystanie polimerów w praktyce gospodarczej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele sześciu firm zainteresowanych wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy naukowców w zakresie wykorzystania polimerów. Silnie reprezentowana była strona naukowców.

Na spotkaniu obecni byli: prof. Wojciech Czerwiński, prof. Halina Kaczmarek, prof. Wojciech Kujawski, dr Jacek Nowaczyk, dr Grzegorz Trykowski oraz doktoranci z poszczególnych zespołów badawczych, zajmujących się różnymi zastosowaniami polimerów, a zwłaszcza ich recyklingiem. Udział wzięli również: przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego, Pani Anna Draspa, Broker Innowacji z Wydziału Chemii, Pan Henryk Tomaszewski oraz prezes zarządu CTT Sp. z o. o. Pan Paweł Matlakiewicz. Spotkanie prowadził wicedyrektor AIP UMK, Pan dr Damian Walczak.

Prof. Wojciech Czerwiński, wieloletni szef zespołu, w którym powstało wiele wynalazków, przedstawił w formie prezentacji krótką historię wykorzystania polimerów i współczesne ich zastosowania. Przybliżył zebranym swoje wynalazki związane z polimerami świecącymi oraz pomysły na recykling.

W dalszej części spotkania przedsiębiorcy zgłaszali swoje oczekiwania w stosunku do naukowców. Przedstawiciele firm bardzo dokładnie określili swoje zapotrzebowania, co było zaskoczeniem, zwłaszcza dla znajdujących się na sali doktorantów i pracowników AIP. W wyniku toczącej się dyskusji, naukowcy wstępnie ocenili możliwości zajęcia się problemami przedstawionymi przez przedsiębiorców. Podczas spotkania poruszano problemy związane z przygotowaniem produkcji nowoczesnych materiałów polimerowych, utylizacją odpadów oraz z wytwarzaniem ogniw paliwowych, z ekologią i z nowymi źródłami energii.

Podczas części networkingowej była okazja do bezpośrednich rozmów między naukowcami, doktorantami i przedsiębiorcami. Okazało się, że jest bardzo wiele obszarów współpracy zarówno na linii nauka-biznes, jak i biznes-biznes. Tego typu spotkania mogą się zatem przyczynić do nawiązania współpracy, która w przyszłości może zostać sformalizowana w postaci założenia branżowego klastra. Przedsiębiorcy oficjalnie zgłosili cztery wnioski do umieszczenia w bazie danych oczekiwanych rozwiązań, które mogą zostać przygotowane przez naukowców. Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali, że tego typu spotkania należy kontynuować w podobnej formule i powszechnie wyrażali opinię, że było zbyt mało czasu, aby omówić wszystkie problemy. Następne spotkania „Biznes- Nauka” mają się odbywać raz w miesiącu, przy czym, mają to być zarówno spotkania tematyczne jak i ogólne, na które będą zapraszani przedsiębiorcy z różnych branży.

Uczestniczyły: Elana Pet Sp. z o. o., Alpinus Chemia Sp. z o. o., WIP sp. z o. o., Margraf, Pasaco Sp. z o. o., Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników