Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Spotkanie szóste 30 kwietnia 2015 r.

W ramach serii spotkań Nauka-Biznes, 30 kwietnia 2015 r. odbyło się w Warszawie spotkanie pracowników naukowych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej z przedstawicielami firmy LINETECH z Warszawy.

Kontakt z firmą Linetech został nawiązany poprzez sieć kontaktów w ramach Stowarzyszenia TOP 500 Innovators przez dr Annę Szkulmowską (broker innowacji Instytutu Fizyki UMK) dzięki współpracy z dr. inż. Arkadiuszem Lewickim (brokerem innowacji Wydziału Informatyki Stosowanej WSIiZ w Rzeszowie).

Wstępnych informacji nt. możliwości udziału Instytutu Fizyki UMK w Toruniu w projektach związanych z lotnictwem udzielała dr Szkulmowska, a dr inż. Lewicki skojarzył je ze znaną sobie firmą Linetech i zaaranżował spotkanie zainteresowanych stron.

Spotkanie zorganizowano w celu szczegółowego omówienia zagadnień jakie mogą być realizowane przez Instytut Fizyki dla firmy Linetech. Podczas spotkania omówiono wstępne koncepcyjne rozwiązania problemów. W trakcie dyskusji określono, które z przedstawionych rozwiązań nadają się do dalszej analizy i rozwoju, a które można odrzucić już na etapie koncepcji. Dla rozwiązań, które przeszły ten etap weryfikacji dokonano zgrubnego określenia funkcjonalności oraz parametrów jakie mają spełniać docelowe urządzenia.

Spotkanie miało charakter wymiany pomysłów konkretnych rozwiązań, została podpisana umowa o poufności. Po spotkaniu została przygotowana oferta usług badawczo-rozwojowych wraz z szacunkowym kosztorysem. Z racji tego, że innowacyjny projekt Linetechu wymaga współpracy wielu różnych instytucji konieczne jest oczekiwanie na wynik rozmów Firmy z pozostałymi partnerami.