Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Spotkanie trzecie 2 marca 2015 r.

W pierwszej połowie marca odbyło się w Bydgoszczy kolejne spotkanie “Biznes-Nauka” w ramach realizowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika projektu ,,Inkubator Innowacyjności”. Tym razem tematyka spotkania dotyczyła komercjalizacji szeroko rozumianych badań medycznych.

W spotkaniu uczestniczyli naukowcy z Collegium Medicum UMK i przedstawiciele wielu przedsiębiorstw z branż współpracujących z UMK oraz pragnących taką współpracę nawiązać. Obecni byli m.in.: Neuca S.A., Coloplast sp. z o.o., PAUL HARTMANN Polska, czy Aesculap Chifa Sp. z o.o.

Podczas spotkania Prof. dr hab. Arkadiusz Jawień (CM UMK) i Prof. dr hab. Maria Szewczyk (CM UMK) przedstawili potencjalne kierunki współpracy z przedsiębiorcami a Dr Damian Walczak (WNEiZ UMK) i Dr Marcin Kilanowski (WPiA UMK) przedstawili w jaki sposób należy przygotować się do komercjalizacji od strony prawnej i ekonomicznej wykorzystując istniejące fundusze prywatne oraz fundusze unijne.

Spotkanie najlepiej mogą podsumować słowa przedsiębiorców, którzy uznali, że zaprezentowane projekty „muszą się udać“ i że „UMK ma wyjątkowy w skali kraju potencjał“. Słowa te tym bardziej cieszą, gdyż wypowiadane zostały przez czołowych przedsiębiorców branży medycznej, którzy na spotkanie przyjechali specjalnie z Łodzi, Warszawy czy Poznania.