Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

KontaktWileńska 4 (ICNT)
tel.: +48 56 611 26 40
+48 56 611 26 41
+48 56 665 60 35
e-mail: aip@umk.pl

Promujemy – Twój Spin Off, Twój Spin Out

Prezentujemy spółki spin-off będące spółkami handlowymi powiązanymi z UMK oraz wyróżniające się przedsiębiorstwa, które zostały założone przez co najmniej jednego pracownika, studenta, bądź absolwenta UMK w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy).

SPIN-OFFUMK

Prezentujemy spółki spin-off będące spółkami handlowymi powiązanymi w szczególności organizacyjnie, formalno-prawnie lub finansowo z UMK lub Centrum Transferu Technologi UMK, które zawiązane zostały w celu komercjalizacji chronionych dóbr niematerialnych lub projektów racjonalizatorskich wytworzonych na UMK.

SPIN-OUTUMK

Prezentujemy wyróżniające się przedsiębiorstwa, które zostały założone przez co najmniej jednego pracownika, studenta, bądź absolwenta UMK w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, niezależne pod względem organizacyjnym od UMK oraz posiadające niezależne źródła finansowania.