Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Inkubator UMK

AIP UMK informuje, że w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Gagarina 13) prowadzi swoją działalność Inkubator AIP UMK.

Inkubator AIP UMK to miejsce stworzone dla przedsiębiorstw inkubowanych (spółek spin-out UMK i spin-off UMK). W ramach Inkubatora możliwe jest wynajęcie przestrzeni biurowej oraz skorzystanie z doradztwa księgowego. Możliwa jest także obsługa administracyjna i księgowa.

Wybrane zasady dzierżawy lokali (pomieszczeń) AIP UMK
1. AIP UMK w ramach swych możliwości umożliwia korzystanie z powierzchni użytkowej, lokali AIP UMK osobom upoważnionym do wsparcia w myśl Regulaminu AIP UMK
2. Wytypowane osoby do wsparcia zawierają Umowę dzierżawy mienia ruchomego i pomieszczeń biurowych Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK (dalej zwana Umową) na preferencyjnych warunkach.
3. Stroną Umowy, o której mowa w pkt. 2 mogą być osoby, które:
a) spełniają warunki ujęte w Regulaminie AIP UMK;
b) nie zalegają w zapłacie zobowiązań publiczno–prawnych;
c) w ramach swej działalności nie zagrażają środowisku naturalnemu;
d) w ramach swej działalności nie zakłócają prawidłowego działania pozostałych przedsiębiorstw działających w AIP UMK;
e) nie prowadzą działalności z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa a wobec których nie toczy się postępowanie karne lub karno-skarbowe;
f) nie prowadzą działalności naruszającej przepisy prawa o nieuczciwej konkurencji.
4. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą dłużej niż 3 lata nie mogą korzystać z preferencyjnych praw przewidzianych niniejszym regulaminem, bez względu na fakt zawarcia takiej umowy najmu w okresie, gdy ten okres nie został przekroczony.
5. Umowa dzierżawy z uprawnioną osobą zawierana jest na okres nie dłuższy niż 1 rok.
6. Następna Umowa z Przedsiębiorstwem Inkubowanym może być zawarta na okres nie dłuższy niż 1 rok, jeśli zachodzą poniższe warunki:
a) AIP UMK posiada wolne lokale (pomieszczenia), których wynajmem nie są zainteresowane inne Przedsiębiorstwa Inkubowane,
b) przedsiębiorca zainteresowany zawarciem umowy dzierżawy znacząco przyczynia się do realizacji celów AIP UMK.

Doradztwo:
AIP UMK zachęca do korzystania z doradztwa wszystkich studentów, doktorantów i pracowników zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy nt. przedsiębiorczości i księgowości. Szczególnie zapraszamy osoby mające w planach założenie własnej działalności gospodarczej, spółki spin-out i spin-off, lub chcące przyłączyć się do inkubatora.

Zakres porad:

 • Pomysł na własną firmę – i co dalej? Potencjał pomysłu
 • Działalność gospodarcza – jak rozpocząć?
 • Wybór formy prawnej
 • Wybór formy opodatkowania
 • Licencje, zezwolenia, zgody
 • Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
 • Formy zatrudniania pracowników – co wybrać?
 • Przychody i koszty w firmie
 • Sposoby pozyskiwania środków – sponsoring, dotacje, darowizny, leasing, inne
 • Marketing dźwignią handlu
 • Pokrewne nt. przedsiębiorczości i księgowości

W ramach Inkubatora AIP UMK doradztwem z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości i księgowości dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników UMK zajmują się:

mgr Karina Pokorska – dyplomowany księgowy, doradca ds. księgowości i przedsiębiorczości

Kontakt:
Osoby zainteresowane wynajmem przestrzeni w Inkubatorze AIP UMK i doradztwem gospodarczym i księgowym proszone są o umówienie się na spotkanie poprzez email: aip@umk.pl, karinap@umk.pl, lub telefonicznie: 56-611-26-40. Kontakt osobisty: Gagarina 13, I piętro BG w godzinach 8.00-15.00.