Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Preinkubator UMK

Startup Campus UMK to specjalne miejsce, w którym przedsiębiorczy studenci i naukowcy otrzymają wsparcie w rozwoju projektów naukowych o potencjale biznesowym, tworząc własne startupy.

Oficjalnego otwarcia Startup Campus UMK dokonali JM Rektor UMK Prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Prezes TARR Dr Ewa Rybińska, Wiceprezes TARR Dr Wojciech Daniel, Dyrektor ICNT Prof. dr. hab. Jerzy Łukaszewicz, Dyrektor AIP UMK Dr Marcin Kilanowski i Dyrektor Exea Smart Space Łukasz Ozimek.

Powołanie Campusu to efekt współpracy UMK i TARR, a w szczególności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK i inkubatora nowych technologii Exea Smart Space. Oprócz nieodpłatnego dostępu do kreatywnej przestrzeni Campusu, warsztatów i konferencji, studenci, doktoranci i pracownicy naukowi uczestniczyć będą w „Programie preinkubacji“. Nauczą się m.in. tworzenia modeli biznesowych, zarządzania projektem, zespołem i własnością intelektualną. W Programie bazującym na wiedzy praktycznej i doświadczeniu wdrożone zostaną najlepsze praktyki ze świata biznesu, startupów i nowych technologii.

Program preinkubacji realizowany w Startup Campus UMK

1. Lean startup. Wizja produktu i model biznesowy.
Opis: Podstawowe umiejętności dotyczące używania lean canvas i business model canvas. Celem warsztatu jest wypracowanie własnego modelu biznesowego i wizji sposobu działania projektu. Dokument, który zostanie wypracowany na warsztatach, będzie podstawą do dalszych zmian lub działań.

2. Tools. Project management.
Opis: Uczestnicy poznają narzędzia, dzięki którym skuteczniej będą zarządzać projektem, zbadają rynek, zbudują prototyp aplikacji, przetestują użyteczność produktu czy stronę internetową projektu. Do warsztatu potrzebny będzie komputer. To praktyczne know how, dzięki któremu łatwiej będzie pracować w kolejnych etapach Programu.

3. CPS. Customer Problem Solutions.
Opis: Część, w której największy nacisk kładziony jest na zbadanie problemu, klienta i weryfikacji rynku. Uczestnicy poznają podejście i zastosowanie customer development. Sprawdzą w jaki sposób można je wdrożyć do swojego projektu. Na tym etapie poznają narzędzia do zbadania problemu klienta.

4. Design Thinking.
Opis: W tej części uczestnicy skupią się na weryfikacji rozwiązania i optymalizacji zgodnie z zachowaniem i potrzebami klienta. Nauczą się prototypowania i budowania modeli swoich produktów lub usług. Do tego celu wykorzystają metodę Design Thinking.

5. Marketing & PR.
Opis: Budowanie strategii marketingowej i komunikacyjnej. Kontakt z mediami i pierwsze kroki w public relations. Uczestnicy nauczą się również webwritingu, brandingu i komunikowania swojego projektu przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi.

6. Sprzedaż i optymalizacja.
Opis: Projektowanie procesów sprzedażowych, ustalenie kanałów sprzedaży i sposobu dotarcia do klienta. Uczestnicy nauczą się również optymalizacji sprzedaży, weryfikacji wskaźników czy budowania długotrwałych relacji z klientami.

7. Investors world.
Opis: Uczestnicy dowiedzą się jak przygotować prezentację inwestorską, czym najlepiej zainteresować inwestora oraz jakie źródła finansowania są w ich zasięgu. Dodatkowo zyskają wiedzę na temat procesu inwestycyjnego i późniejszej współpracy z funduszami.

8. Ochrona Własności intelektualnej.
Opis: Ochrona własnych pomysłów, know how, czy też zabezpieczenie swoich interesów od strony prawnej, to kolejny krok do dobrze prowadzonego biznesu. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób chronić swoje pomysły czy współpracować z Uczelnią przy komercjalizacji wyników prac naukowych.

9. Your business, your problem – o spółkach i podstawach prawnych działania przedsiębiorstw.
Opis: Podatki, ZUS, biurokracja, umowy. Wszystko to, co w biznesie wydaje się najbardziej nieprzyjemne, ale jest potrzebne do zachowania płynności operacyjnej. W tej części programu uczestnicy dowiedzą się o wszelkich formalnościach związanych z rozpoczynaniem swojej działalności i stawianiu pierwszych kroków w biznesie.

10. Human resources – team building.
Opis: Wszyscy, którzy nabyli wiedzę na temat budowania biznesu i chcą go dalej rozwijać, będą potrzebowali wsparcia. Dobry zespół to podstawa dobrego biznesu. Na tym warsztacie uczestnicy dowiedzą się gdzie i w jaki sposób szukać współpracowników, zapoznają się z technikami rekrutacyjnymi, technikami budowania zespołu czy wypracowywania zaufania.