Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Voucher badawczy na UMK

AIP UMK wspiera wszystkich starających się o Voucher Badawczy na UMK. Voucher daje przedsiębiorcy możliwość skorzystania z bezzwrotnego wsparcia finansowego na zakup usługi badawczo-rozwojowej od UMK a naukowcom możliwość pracy nad problemami ważnymi dla gospodarki. Uzyskane w ten sposób wyniki badań firma może wykorzystać, aby wprowadzić do swej jej działalności innowacji produktowej lub procesowej.

W latach 2011-2013 AIP UMK bardzo aktywnie włączył się w upowszechnienie informacji na temat pierwszej edycji programu (inicjatywy) samorządu województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Voucher Badawczy”. W siedzibie AIP zorganizowano spotkania z naukowcami i przedsiębiorcami, podczas których kierownik projektu dokładnie omówił i przybliżył samą ideę inicjatywy oraz zasady aplikowania o środki. Jednostki UMK czynnie zaangażowały się we współpracę z przedsiębiorstwami i efektem tych działań było 18 aplikacji do programu zakończonych sukcesem, z czego 6 przygotowano i przeprowadzono przy aktywnym wsparciu AIP UMK. Łączna wartość pozyskanych badań i ekspertyz wyniosła w pierwszej edycji „Vouchera” ponad pół miliona złotych (517.000,00 złotych).

W drugiej edycji „Vouchera”, ogłoszonej jesienią 2013 r., AIP wspomogło proces aplikacyjny 5 wniosków (w I i III konkursie). Obecnie obowiązują znacznie atrakcyjniejsze warunki aplikowania przedsiębiorców do Programu.
W ramach konkursu przewidziano następujące formy wsparcia :

 • Voucher badawczy indywidualny na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową,
 • Voucher badawczy indywidualny na kontynuację współpracy z jednostką naukową.

Maksymalna wielkość wsparcia:

 • w ramach Vouchera indywidualnego na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową wynosi 40 000 złotych,
 • w ramach Vouchera indywidualnego na kontynuację współpracy z jednostką naukową wynosi 80 000 złotych.

Intensywność wsparcia może wynosić:

 • w ramach Vouchera indywidualnego na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową do 100% kosztów kwalifikowanych,
 • w ramach Vouchera indywidualnego na kontynuację współpracy z jednostką naukową do 80% kosztów kwalifikowanych. Wielkość środków finansowych przeznaczona do alokacji w ramach konkursu wynosi
  3 000 000,00 złotych.


Możliwe są indywidualne konsultacje dotyczące warunków konkursów oraz sposobów sporządzania wniosku
. Z uwagi na duże zainteresowanie Konkursem nr 3 – Voucher Indywidualny, niezbędne jest zgłaszanie telefoniczne chęci przybycia na indywidulane spotkania informacyjne i uzgadnianie terminów spotkań.

Spotkania takie mogą zostać zorganizowane w Biurze Projektu w Bydgoszczy, ul. Gdańska 141/3,

czynne (pn.-pt.): 8.00-16.00
tel./fax: (052) 346-84-81oraz w Biurach Partnerów Projektu:

 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, tel.: 56 699 54 88
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, tel.: 695 508 440
 • Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy ul. Piotrowskiego 11,
  tel.: 52 322 12 76
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, ul. Kopernika 4 (II p.)- tel.: 56 657 48 81

Kolejny konkurs w II edycji Programu „Voucher Badawczy” zostanie ogłoszony w drugiej połowie 2014 r. 


Prezentujemy przedsiębiorców, którzy skorzystali z bezzwrotnego wsparcia  finansowego na zakup usługi badawczo-rozwojowej od UMK. Uzyskane w ten sposób wyniki badań wykorzystane zostały do wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej do działalności gospodarczej.

VOUCHER badawczy na UMK