Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Voucher badawczy

voucher

badawczy na UMK

Prezentujemy przedsiębiorców, którzy skorzystali z bezzwrotnego wsparcia finansowego na zakup usług badawczo-rozwojowych od UMK. Uzyskane w ten sposób wyniki badań wykorzystane zostały do wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej do działalności gospodarczej.

Logo Nazwa Firmy Temat Wydział
Konkurs 2012 r.
Grados
Sp z o. o.
Opracowanie ulepszonego procesu produkcji kremów i multikremów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
Farmaceutyczna Spódzielnia Pracy “Filofarm” Opracowanie technologii powlekania różnymi rodzajami powłok form stałych dla 3 produktów leczniczych Wydział Farmaceutyczny CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu
GIS-Media
Burdziej Jan
Opracowanie i implementacja algorytmów do modelowania krotności profilowania sejsmicznego w środowisku Visual Basic Net Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, UMK w Toruniu
Domik Sp. z o. o. Badanie możliwości zastosowania polimerów wynalezionych na UMK do produkcji paneli świetlnych OLED Wydział Chemii UMK w Toruniu
NZOZ Pracownia Genetyki Nowotworów
Sp. z o. o.
A. Optymalizacja metody izolacji DNA z krwi obwodowej, opracowanie multipleksu do wykrycia zmian genetycznych w genie NOD2 (P286S, R702W, G908R) B. Opracowanie testu PCR w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sond typu TaqMan do genotypowania polimorfizmu pojedynczego nukleotydu dla markerów genetycznych genu NOD2 (P286S, R702W, G908R) w praktyce klinicznej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UMK w Toruniu
Zakład Energoelektroniki “TWERD”
Michał Twerd
Opracowanie systemu monitorującego pracę przekształtnika dedykowanego do odnawialnych źródeł energii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, UMK w Toruniu,
Optiguard
Sp. z o. o.
Analiza możliwości pozamechanicznego zabezpieczenia antykradzieżowego w systemie Optiguard Double Secure Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, UMK w Toruniu
Oculomedica
Sp. z o. o.
“Bezinwazyjne obrazowanie mikrokapilar siatkówki człowieka przy użyciu spektralnej koherentnej tomografii optycznej (OCT)” Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, UMK w Toruniu
Solution
Radosław Kurtyka
Badania nad założeniami w zakresie usługi badań opinii i usługi analizy wizerunku przedsiębiorstwa na rynku deweloperskim Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
Arkadiusz Fijałkowski Consulting Opracowanie założeń do świadczenia usług w zakresie pomiaru opinii klientów i pracowników oraz diagnozy wizerunku przedsiębiorstwa Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
Axpharm
Sp. z o. o.
Opracowanie nowej postaci produktu leczniczego przyjaznego małemu pacjentowi Wydział Farmaceutyczny CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu
Polwood
Sp. z o. o.
A. Opracowanie wstępnych założeń techniczno-technologicznych dla instalacji termicznego przekształcania odpadów poprodukcyjnych o kodzie 04 02 22; B. Opracowanie antypirenu oraz metodyki uniepalniania dla nowego materiału pochodzenia polimerowego o funkcji izolacyjnej Wydział Chemii UMK w Toruniu,
AIP UMK
Creatimum
Sp. z o. o.
Badanie satysfakcji pracowników i analiza wizerunku przedsiębiorstwa Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
Mar-Graf
Zakład Poligraficzny
Wiesław Łasiński
Badanie właściwości elastomerów stosowanych do ochrony gwintu w nakrętkach metalowych Wydział Chemii UMK w Toruniu
BPM Dynamic
Sp. z o. o.
Uniwersalna platforma archiwizowania i wyszukiwania informacji udostępnianych przez dowolną liczbę zainstalowanych w firmie programów zarządzających Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu
Kselmed Sp. c.
Andrzej Kucharski,
Piotr Kucharski,
Wojciech Kucharski
Opracowanie nowej metody oznaczania czasu aPTT służącej budowie innowacyjnego koagulometru Wydział Farmaceutyczny CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu
Konkurs 2014r.
Solleman
Sp. z o.o.
Płock
Opracowanie prototypu nowej, innowacyjnej tabletki do zmywarek. Wydział Chemii UMK w Toruniu
Oculomedica
Sp. z o. o.
Opracowanie metodyki i prototypu oprogramowania umożliwiającego stabilizację oraz śledzenie ruchów oka w trakcie analizy układu naczyniowego siatkówki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, UMK w Toruniu
Anwipharma
Sp. z o.o.
Niemcz
Opracowanie innowacyjnego preparatu w postaci aerozolu do stosowania w profilaktyce i wspomaganiu leczenia odleżyn (stopnia I i II wg Torrance’a) u chorych przewlekle unieruchomionych Wydział Farmaceutyczny CM w Bydgoszczy
UMK w Toruniu
Axfarm
Sp. z o.o.
Bydgoszcz
Opracowanie składu i postaci farmaceutycznej (krople lub spray) nowego leku przeciwbólowego stosowanego miejscowo w stanach zapalnych ucha Wydział Farmaceutyczny CM w Bydgoszczy
UMK w Toruniu
Axpharm
Sp. z o. o.
Opracowanie nowej, aerozolowej postaci produktu leczniczego o działaniu przeciwbólowym do stosowania miejscowego po zabiegach laryngologicznych i w stanach zapalnych gardła Wydział Farmaceutyczny CM w Bydgoszczy
UMK w Toruniu
Kselmed Sp. c.
Andrzej Kucharski,
Piotr Kucharski,
Wojciech Kucharski,
Grudziądz
Wykorzystanie innowacyjnej metody oznaczania czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT, activated partial thromboplastin time) z zastosowaniem zmodyfikowanego koagulometru K-3002 Optic w procesie diagnostyczno – terapeutycznym zaburzeń krzepnięcia krwi Wydział Farmaceutyczny CM w Bydgoszczy
UMK w Toruniu
DEIMIC Sp. z o. o.
Pigża
Opracowanie bezprzewodowego systemu sterującego elementami wykonawczymi inteligentnego budynku Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu
Konkurs 2014r.
Vobacom
Sp. z o. o.
Analiza technologiczna i prototypy oprogramowania do współpracy kontrahentów w zakresie zdalnej kontroli jakości (w ramach procesów wytwarzania złożonych dóbr produkcyjnych) oraz oprogramowania repozytoriów plików Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu
WIP Sp. z o. o.
Sp. k.
Opracowanie prototypu nowej innowacyjnej butelki PET do przechowywania mleka UHT Wydział Chemii UMK w Toruniu
Axpharm
Sp. z o. o.
Opracowanie innowacyjnego preparatu na bazie surowców naturalnych i witamin do miejscowego leczenia i/lub wspomagania leczenia stanów zapalnych błony śluzowej nosa Wydział Farmaceutyczny CM w Bydgoszczy
UMK w Toruniu
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o. o.
w Ciechocinku
Analiza fizykochemiczna i toksykologiczna wapna posodowego -szkodliwego dla środowiska odpadu- w celu wytworzenia wartościowego materiału dla potrzeb medycznych Wydział Chemii UMK w Toruniu