Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Karta kredytowa

Karta kredytowa  – jej wydanie związane jest z przyznaniem limitu kredytowego, np. przez bank. Operacje wykonane przez posiadacza karty rozliczane są w ramach przyznanego limitu.

Bank wydający kartę przyznaje do niej limit kredytowy, w ramach którego klient może dokonywać transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Właśnie ten limit kredytowy jest nazywany „kredytem w karcie”, ponieważ klient może zadłużać się do wysokości przyznanego limitu. Klient w ten sposób korzysta z pieniędzy banku dokonując transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Limit ten ma charakter odnawialny, czyli każda dokonana transakcja pomniejsza dostępny limit, a każda spłata ponownie go zwiększa.

Z kartą kredytową związany jest okres bezodsetkowy (grace period). Oznacza to, że jeżeli posiadacz karty spłaci 100% zadłużenia  – w zależności od banku np. w okresie 56 dni od zaciągnięcia zadłużenia, to nie zapłaci odsetek od kredytu kartowego. Grace period dotyczy tylko transakcji bezgotówkowych. Od transakcji wypłaty gotówki, np. w bankomatach, odsetki trzeba zapłacić w każdym przypadku (za każdy dzień do dnia wypłaty środków).

Przykład

Klientowi przyznano limit kredytowy do karty w wysokości 3000 zł. Dokonując płatności w okresie rozliczeniowym na kwotę 1000 zł zmniejszony został dostępny limit o kwotę transakcji, czyli kwota pozostałego dostępnego limitu wynosi 2000 zł. Do momentu spłaty kwoty 1000 zł dostępny limit pozostanie w wysokości 2000 zł. Jeśli na rachunek karty wpłacimy tylko część całego zobowiązania, np. 270 zł, to dostępny limit powiększy się o tę właśnie kwotę, czyli w naszym przykładzie do 2270 zł.