Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Leasing

Leasing jest jedną z bardziej popularnych form finansowania zewnętrznego – pozwala na korzystanie z zasobów, które firma spłaca w systemie ratalnym firmie leasingowej, będącej prawnym właścicielem dóbr. Możemy w ten sposób sfinansować zakup firmowego samochodu, sprzętu komputerowego albo specjalistycznych narzędzi, jakie wykorzystujemy w codziennej pracy. Jedną z głównych cech leasingu jest jego długoterminowość, co oznacza, że nawet największe wydatki można rozłożyć na niewielkie raty, pomału wykupując użytkowane dobra.

Leasing operacyjny w uproszczeniu polega na tym, że finansujący (leasingodawca) kupuje określoną rzecz (przedmiot leasingu) i następnie oddaje ją do użytkowania przez korzystającego (leasingobiorcę). W okresie trwania umowy rzecz stanowi własność finansującego i jest przez niego amortyzowana. Dzięki temu korzystający ma prawo wliczyć w koszty ratę leasingową w pełnej wysokości.

Leasing finansowy polega na tym, że leasingodawca pożycza leasingobiorcy nie rzecz, ale kapitał. Zakupiony towar figuruje na liście środków trwałych leasingobiorcy  i podlega u niego amortyzacji na ogólnych zasadach.