Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Pożyczka od rodziny

Jak Rockefeller doszedł do fortuny? Znalazł ziemniaka i upiekł go na ognisku. Później sprzedał go, a za zarobione pieniądze kupił dwa ziemniaki. Znów je upiekł i tak wielokrotnie pomnożył swój majątek. A potem dostał spadek.

Dowcip stary jak świat – ile w nim prawdy??

Pożyczając pieniądze od rodziny, zawieramy z nimi umowę pożyczki. Zasadniczo od umowy pożyczki biorący pożyczkę musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. W przypadku zawarcia umowy pożyczki pieniężnej na kwotę przekraczającą wartość 9637 zł, członkowie najbliższej rodziny (należą do niej małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha) objęci są zwolnieniem z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) po spełnieniu określonych warunków. Pożyczki w rodzinie opiewające na niższe kwoty nie wymagają wcale zgłoszenia do urzędu skarbowego. Ale by skorzystać ze zwolnienia, biorący pożyczkę musi w terminie 14 dni od zawarcia umowy, zgłosić to we właściwym urzędzie skarbowym. Pożyczkobiorca musi też dodatkowo przedstawić dowód uzyskania środków, czy to w formie pieniędzy przekazanych na rachunek bankowy, lub też  rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową czy też za pośrednictwem przekazu pocztowego.