Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

KontaktWileńska 4 (ICNT)
tel.: +48 56 611 26 40
+48 56 611 26 41
+48 56 665 60 35
e-mail: aip@umk.pl

Zanim założysz własną firmę

Tworząc własną działalność gospodarczą najczęściej opieramy się na pozytywnej ocenie, najczęściej własnego, pomysłu na biznes. Niestety, pozostawienie pozostałych spraw bez rozważenia może skutkować niepowodzeniem całego przedsięwzięcia.

W pierwszym roku działania upada nawet 50% przedsiębiorstw. Głównym powodem tych statystyk nie jest bezpośrednio błędny, nieinteresujący pomysł lub brak miejsca na rynku dla nowego podmiotu. Najczęściej podmioty te są likwidowane ze względu na czynniki związane z prowadzeniem szeroko rozumianej działalności gospodarczej.

Większość nowych przedsiębiorców nie analizuje wielu elementów, które najczęściej doprowadzają ich do konieczności likwidacji swojej działalności. Oprócz pomysłu na swój biznes przed podjęciem decyzji o zarejestrowaniu działalności należy przemyśleć wiele innych rzeczy.

Koniecznie pomyśl o:

 • POTENCJALE SWOJEGO POMYSŁU                                                                   Rozważając pomysł na własną działalność niezbędnie należy krytycznie spojrzeć na potencjał swojego pomysłu. Czy dotarcie do potencjalnych klientów będzie łatwe, czy konkurencja na danym terenie jest niewielka lub czy będziemy w stanie być lepsi od niej – są to pierwsze, kluczowe pytania.
 • ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA                                                                            Każda forma działalności wymaga kapitału na jej rozpoczęcie. Niedoszacowanie wymaganych środków może doprowadzić do konieczności likwidacji prowadzonego biznesu jeszcze zanim zacznie przynosić on oczekiwane efekty.
 • FORMIE PRAWNEJ                                                                                                 Realizując pomysł na własny biznes musimy odpowiedzieć na pytanie, jaką formę prawną działalności wybrać? Najprostszą na rozpoczęcie własnego biznesu jest działalność gospodarcza, którą najłatwiej jest zarejestrować i która generuje najniższe koszty funkcjonowania. Jednak jeżeli posiadamy wspólnika lub myślimy poważnie o rozwoju swojej działalności czasami warto zdecydować się na spółkę osobową lub kapitałową.
 • NAZWIE                                                                                                                        Łatwa do zapamiętania, ale niebanalna nazwa może stanowić dobre odróżnienie naszej działalności. Nazwa powinna również zachęcać do zakupu produktu/usługi oraz umożliwiać ewentualna zmianę profilu (rozwój) przedsiębiorstwa.

 

 • LOKALIZACJI                                                                                                              Właściwa lokalizacja ułatwia kontakt z klientem. Lokalizacja może również pomóc w marketingu firmy poprzez zamieszczenie odpowiednich reklam np. na budynku, w którym znajduje się firma.
 • POTRZEBNYCH KONCESJACH, LICENCJACH, ZEZWOLENIACH, ZGODACH                                                                                                               W wielu rodzajach działalności gospodarczej niezbędne są zgody na jej prowadzenie (handel alkoholem) i/oraz odpowiednie licencje np. na programy komputerowe.
 • RACHUNKOWOŚCI I PODATKACH (FORMA OPODATKOWANIA)          Przed rozpoczęciem procedury zgłoszenia należy pomyśleć o formie opodatkowania, należy bowiem ją wybrać na początkowych etapach rejestracji. Obecnie, z pewnymi ograniczeniami, można dokonać zgłoszenia czterech form opodatkowania: rozliczenie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany.
 • UBEZPIECZENIACH (SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH)                   Prowadząc działalność trzeba ponosić koszty związane z obligatoryjnymi ubezpieczeniami społecznymi. Jednak należy również pamiętać o posiadaniu wielu ubezpieczeń nieobowiązkowych np. ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej związanej z potencjalnymi szkodami wyrządzonymi klientom.
 • DYSTRYBUCJI PRODUKTU/USŁUGI (INTERNET)                                        Odpowiednie kanały dotarcia do potencjalnego klienta zwiększają szanse na odniesienie sukcesu rynkowego. Obecnie jednym z możliwych kanałów jest internet, który jednak wymaga odróżnienia od innych, podobnych firm.
 • PRACOWNIKACH                                                                                                         Prowadząc własny biznes wcześniej lub później będziemy korzystać z pracowników. Dobór dobrych osób może nie tylko umożliwić funkcjonowanie firmy, ale doprowadzić do jej rozwoju. Oczywiście pracownik to koszt w związku z tym powinien istotnie wpłynąć na zyskowność firmy.
 • MARKETINGU                                                                                                      „Marketing dźwignią handlu” zapewne to powszechnie znane hasło wymaga uwzględnienia w prowadzonej działalności gospodarczej. Marketing to nie tylko popularna reklama, to również cała promocja firmy i/lub produktu oraz cena produktu (usługi), która wpływa na rozwój przedsiębiorstwa i determinuje profil klientów.
 • WARIANCIE  PESYMISTYCZNYM I OPTYMISTYCZNYM                             Przyszłość przedsiębiorstwa może różnie się potoczyć, więc już je zakładając należy uwzględnić jego sukces lub porażkę. Myśląc o swoich zamierzeniach i dalszych planach w przypadku sukcesu lub porażki możemy wskazać i finalnie zminimalizować pewne czynniki, które mogły wpłynąć negatywnie na rozwój biznesu.