Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Formie prawnej

Podejmując decyzję o chęci rozpoczęcia działalności gospodarczej jednym z pierwszych wyborów jaki musimy dokonać jest nie tylko to czym chcemy się zajmować, lecz także w jakiej formie prawnej działać. Polskie przepisy dają w tym względzie wybór, który pozwala dostosować prawną formę do naszego biznesowego pomysłu.

Formy prawne przedsiębiorstw w Polsce

Każda forma prawna przedsiębiorstwa uregulowana jest w innym akcie prawnym.

Kodeks cywilny reguluje działalność takich form prawnych jak:
– przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej,
– spółka cywilna.

Spółki prawa handlowego uregulowane w kodeksie spółek handlowych obejmują:
– spółki osobowe

  • Spółka jawna,
  • Spółka partnerska,
  • Spółka komandytowa,
  • Spółka komandytowo-akcyjna,

– spółki kapitałowe

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • Spółka akcyjna.

Pozostałe formy prawne uregulowane są w aktach prawnych – ustawach. Inne spotykane w polskim ustawodawstwie podmioty gospodarcze to:
– przedsiębiorstwa państwowe,
– stowarzyszenia,
– fundacje,
– spółdzielnie.

Najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest jednoosobowa forma prawna prowadzenia własnego biznesu – osoba fizyczna zakłada działalność gospodarczą, czyli jednoosobowe przedsiębiorstw prywatne. Jak założyć taką działalność, piszemy w zakładce Jak zarejestrować firmę.

Inną, wciąż niezwykle popularną formą prowadzenia działalności jest spółka cywilna. Trzeba jednak pamiętać, że spółka cywilna z prawnego punktu widzenia nie jest spółką, podmiotem prawnym. Przepisy jej dotyczące są zawarte w kodeksie cywilnym, czyli tak naprawdę jest to umowa, w której są spisane wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorców, będących stronami tej umowy spółki. Na etapie spisywania umowy należy pamiętać, by precyzyjnie określić wkłady poszczególnych wspólników. Należy także pamiętać, że spółka cywilna nie ma swojego majątku, a to oznacza, że za zobowiązania wierzycieli odpowiadają wszyscy wspólnicy solidarnie z majątków osobistych.

Działalność gospodarcza osoby fizycznej i umowa spółki cywilnej, której stronami jest dwóch przedsiębiorców, to najczęstsze formy prowadzenia biznesu, szczególnie jeśli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa.

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną. To powoduje podstawową korzyść w postaci uzyskania podmiotowości prawnej przez spółkę. Spółka jawna ma też swój majątek, co powoduje że wierzyciele będą w pierwszej kolejności windykować z niego a dopiero potem z majątków osobistych wspólników. Wśród małych i średnich przedsiębiorstw także coraz popularniejsza jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.). Ta zmiana spowodowana jest głównie faktem, iż niegdyś skomplikowana procedura rejestracji dziś została znacznie uproszczona i można zrobić to przez Internet. Obecnie kapitał zakładowy spółki z o.o. może wynosić jedynie 5 000 zł. Ale to co jest największą zaletą tego prawnego tworu to fakt, że wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Ma ona bowiem wybitnie samodzielną podmiotowość prawną, co chroni majątki osobiste wspólników przed wierzycielami spółki. Nie mniej jednak sp. z o.o. należy polecać do prowadzenie biznesów na dużą skalę, codzienność związana z działalnością zgromadzeń wspólników, organów takich jak zarząd czy rada nadzorcza, pełną księgowością itp. to wyzwania które warto podejmować przy znacznych rozmiarów biznesie. Dlatego też, dla sprawnego prowadzenie małych i średnich przedsiębiorstw najbardziej sprawdzają się i najchętniej wykorzystywane są działalność gospodarcza osoby fizycznej oraz spółka cywilna.