Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Marketingu

W marketingu najważniejsza jest świadomość, że klient i jego oczekiwania to najważniejszy element biznesu (jeśli nie ma klientów, przedsiębiorstwo w sensie ekonomicznym traci rację bytu) oraz wynikający z tej świadomości proces identyfikowania i zaspokajania potrzeb klienta – przy równoczesnym zapewnieniu zysku przedsiębiorstwa i ciągłości jego funkcjonowania.

Powszechnie mówi się, że w dzisiejszych czasach  „wszystko już było”, dlatego niełatwo zadowolić współczesnego klienta. Firmy, aby zdobyć zainteresowanie klienta, zmuszone są do stosowania nietypowych środków przekazu i autoreklamy. Firma chce zainteresować przyszłego klienta swoimi produktami, usługami, czyli skutecznie się sprzedać. Klient często wybiera te produkty, które są najlepiej zareklamowane – najzabawniej, najtrafniej, intrygująco, ciekawie, kreatywnie. Ważne, że chwyt marketingowy zadziałał i korzystnie wpłynął na pozycję firmy na rynku.

Rodzaje marketingu

  • Marketing niestandardowy – czyli tzw. ambient  marketing

Realizowany jest najczęściej na specjalne zamówienie, pod określony produkt i ma sprecyzowaną grupę docelową odbiorców. Dana reklama musi zostać przedstawiona w nietypowej formie – najważniejsze jest wymyśleć właśnie to, czego jeszcze nie było. Reklamy te są najczęściej jednorazowe, niezwykle oryginalne, czasami kontrowersyjne. Potencjalny klient zwraca uwagę nie tylko na ogólny szablon reklamy, ale na cały jej kontekst.

Czyli  ambient marketing to  oryginalność, kreatywność, nowość, szok. Nawet najlepszy pomysł, powielony przez inną firmę nie będzie już szokujący, a więc nie spełni roli ambientu. Reklama ambientowa bazuje na silnych emocjach. Jest to jeden z czynników sukcesu kampanii ambientowych – powinna działać na silnie zapamiętywane emocje np. na pewno szokować, zaskakiwać, może też rozśmieszać do łez lub powodować początkowy strach. Promocja, która wywołuje silne emocje jest odpowiedzią na oczekiwania rynku – konsumenci przyzwyczaili się do tradycyjnych form przekazu reklamowego i częściowo się na niego „uodpornili”. Wymusiło to powstanie niestandardowych form promocji – czyli właśnie ambient marketingu.

Przykład

marketing niestandardowy

  • Buzz marketing, zwany jest marketingiem szeptanym

Działania marketingowe mają na celu dotarcie do konsumenta poprzez pozytywną rekomendację dotyczącą marki, produktu lub usługi przy wykorzystaniu bezpośredniego, potencjalnie spontanicznego przekazu ustnego. Kanałem przekazu informacji o firmie staje się towarzyska dyskusja, plotka bądź opowiadanie.

Dane przedsiębiorstwo po prostu daje ludziom powód do rozmowy o nich. Marketing szeptany cieszy się sporym uznaniem pośród przedsiębiorców z uwagi na jego bezpośredni, otwarty i wiarygodny charakter.

Gdy ewentualny klient ogląda reklamę w telewizji, ma co do niej mieszane odczucia.

Natomiast jeśli produkt poleca mu znajomy, wówczas ów klient jest w stanie szybciej pozytywnie ustosunkować się do niego. Oprócz kontaktu face to face istotnym medium, uczestniczącym w rozprzestrzenianiu się buzz marketingu, jest internet. Marketing szeptany rozwija swe skrzydła na forach, portalach społecznościowych oraz blogach, gdzie wymieniane są informacje, wyrażane opinie oraz tworzone rekomendacje o dobrach konsumpcyjnych.

— marketing wirusowy

Polega na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci będą sami między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, usług czy produktów. Nie zawsze musi to być konkretna informacja, może to być tzw. budowanie świadomości marki oraz jej pozycjonowanie.

Polega on na łatwym przekazie interesujących komunikatów, tak by w maksymalnie krótkim czasie dotarły do jak największej liczby odbiorców i tym samym wywołały pożądane skojarzenia dotyczące nazwy lub logo firmy. Występuje najczęściej w postaci zdjęć, filmików internetowych i e-maili. Narzędziem marketingu wirusowego jest także język, za pomocą którego tworzone są pewne hasła przenikające do języka potocznego, np.: „a świstak siedzi i zawija je w te sreberka”, „a może frytki do tego”.

— evangelist marketing

Polega na  tworzeniu u konsumenta silnego zaufania, dzięki któremu będzie on dobrowolnie polecać konkretny produkt innym ludziom.

— trendsetting

Polega na promowaniu marki związanej z modą poprzez zatrudnienie osoby, która nosząc produkty danej firmy, wywoła w swoim środowisku chęć naśladownictwa.

— product seeding

Polega na dostarczeniu towaru wpływowym osobom, by te rozpowszechniły o nim pozytywną opinię.

— casual marketing

To jednoczesne rekomendowanie towaru głównego oraz takich, które nie podlegają bezpośredniej promocji.

— brand blogging

związany jest z tworzeniem blogów oraz umieszczaniem na nich cennych informacji, które pobudzą internautów do dyskusji.

— cause marketing

Popierając pewne istotne kwestie społeczne, przedsiębiorstwo zyskuje szacunek wśród osób, uważających daną sprawę za ważną.

— community marketing

Firma zyskuje zainteresowanie swoją marką niszowych grup społecznych poprzez regularne wspieranie ich działalności.

 

  • aromarketing czyli marketing zapachowy

Polega na aromatyzowaniu pomieszczeń tak, by wywoływało to u klienta pozytywne i przyjemne odczucia, zachęcając ich tym samym do robienia zakupów. Dzięki subtelnemu zapachowi firma kojarzona jest z luksusem, elitarnością i wysoką jakością. Nierzadko zdarza się tak, że zakładając nowo zakupione ubrania, nadal czujemy delikatny, słodki zapach sklepu.

 

  • marketing mobilny

Firmy posiadają bazę kontaktów telefonicznych, na które wysyłają w postaci SMS-ów oraz MMS-ów treści marketingowe. Starszym rodzajem marketingu mobilnego są jeżdżące billboardy oraz pokazy drogowe.

 

  • sponsoring, czyli budowa wizerunku

Firmy coraz częściej korzystają ze sponsoringu, dzięki któremu pozytywne wrażenie związane z obiektem sponsorowanym przenoszone jest na samego sponsora. Logo sponsora towarzyszy masowym imprezom kulturowym i sportowym lub działaniu pewnych instytucji, docierając tym samym do szerokiego grona odbiorców, jednak należy pamiętać, że sponsor z tego tytułu zawsze ponosi określone koszty. Szczególnym rodzajem sponsoringu jest patronat medialny, kiedy firma związana z mediami (telewizja, radio, prasa, portal internetowy) udostępnia przestrzeń reklamową na cele promujące dane wydarzenie czy też konkretny produkt, wówczas logo takiej firmy jest kojarzone z przedmiotem objętym patronatem.

 

  • marketing bezpośredni

Kierowany do wybranych, indywidualnych klientów w celu uzyskania natychmiastowej reakcji na proponowany produkt, przy czym pomija się kontakt twarzą w twarz ze sprzedawcą.

Przedsiębiorstwa korzystające z marketingu bezpośredniego, tworzą bazy danych zawierające informacje o klientach: adresowe i psychologiczne (zachowania potencjalnych konsumentów). Jednak przepisy dotyczące ochrony danych osobowych często hamują praktyki budowania baz danych. Firmy praktykują sprzedaż wysyłkową, eliminując przy tym koszty związane z utrzymaniem sklepu, rozpowszechniając wśród starannie wyselekcjonowanych klientów na podstawie baz danych katalogi przesyłane w listach lub udostępniane na stronach internetowych. Formą marketingu bezpośredniego jest także telemarketing, polegający na sprzedaży i promowaniu produktów przez telefon.

  • marketing online

W dobie Internetu każda firma posiada swoją stronę internetową, która daje możliwość prowadzenia bezpośredniego dialogu z klientem przez pocztę elektroniczną, fora oraz blogi i te czynności składają się na marketing online.

  • marketing telewizyjny

Polega na stworzeniu specjalnych programów, promujących dany produkt, gdzie darmowe linie telefoniczne umożliwiają natychmiastowy kontakt z klientem oraz bezpośrednią sprzedaż. Przykładem może być program Telezakupy.

Sposobów promocji firmy jest ogrom. Każdy, kto chce otworzyć własną działalność gospodarczą, powinien pamiętać o kreatywnym wykorzystaniu ww. sposobów. Niekoniecznie opierając się przy tym na utartych schematach, czy też ograniczając się tylko do jednego rodzaju marketingu. Przyszli przedsiębiorcy powinni łączyć ze sobą istniejące już techniki kreowania wizerunku firmy, jednocześnie dodając do nich innowacyjne elementy, które pomogą w dotarciu do klienta.