Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Wariancie pesymistycznym i optymistycznym

Czy sukces w biznesie to brak niepowodzeń w prowadzonej działalności gospodarczej?? Czy to co dla jednych przedsiębiorców jest jeszcze porażką, inni oceniają jako początek sukcesu?? Czy wybitnym przedsiębiorcą jest ten, który doprowadził firmę do znacznego rozwoju, czy ten, który uratował ją od bankructwa ??

W warunkach wysokiej konkurencyjności oraz występowania różnorodnych zjawisk kryzysowych, często przyjmuje się, że sukcesem jest utrzymanie firmy i kontynuacja wcześniej podjętej działalności gospodarczej. Jednak sukces w biznesie jest pojęciem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania i weryfikacji porównawczej. Często sukces wiąże się z pomyślnymi wynikami ekonomicznymi firmy, ze wzrostem jej zysków i wartości rynkowej. Innym razem z ekspansją na rynku i poprawą wizerunku (marki), a w jeszcze innym przypadku z długim okresem działalności na rynku i umiejętnością pokonywania sytuacji kryzysowych. Trudno jest sukces zmierzyć i ocenić w różnych perspektywach czasowych, w różnych formach prowadzonej działalności, sektorach czy regionach gospodarczych.

Magazyn Forbest wymienia pięć kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa:

  1. innowacyjność,
  2. jakość zarządzania,
  3. odpowiedzialność społeczna i indywidualna,
  4. zdolność przyciągania i rozwoju utalentowanych pracowników,
  5. jakość produktów i usług.

Są to przede wszystkim czynniki występujące w dużych przedsiębiorstwach. W małych przedsiębiorstwach sukces jest często rozumiany trochę inaczej. Dla wielu właścicieli małych firm zysk wcale nie jest jednym z najważniejszych motywów działania. Często ważniejsze okazuje się osiąganie takiego poziomu dochodów, która pozwoli na utrzymanie firmy – przetrwanie i uniknięcie upadku, przynosi satysfakcję z posiadania firmy i kierowania nią.

Cóż zatem robić, by osiągnąć sukces i zminimalizować porażkę??

Szanse na sukces wzrastają, gdy:

  • za podstawę działania wybiera się dziedzinę zgodną z zainteresowaniami, wiedzą, doświadczeniem i charakterem założyciela,
  • nowe przedsięwzięcie będzie wiązało się z łatwo akceptowalnym poziomem ryzyka,
  • przy wyborze rodzaju działalności uwzględni się czas niezbędny do rozwoju przedsiębiorstwa oraz czas między rozpoczęciem działalności a pojawieniem się zysków,
  • wybierze się takie działania, które dają możliwość pozyskania środków finansowych niezbędnych do uruchomienia działalności oraz takie, które pozwolą na uzyskanie satysfakcjonujących dochodów.