Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

InIn4.0

Ruszył nabórInkubator Innowacyjności 4.0

Ruszył nabór wniosków na granty badawcze w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności UMK_4.0” realizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w konsorcjum z Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o. w Toruniu.

Celem projektu jest wsparcie pracowników naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w promowaniu i komercjalizacji wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych.

Kwota grantu na badania naukowe i prace rozwojowe może wynieść nawet 100 tyś. zł netto. Dofinansowanie można przeznaczyć zarówno na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie wyników prac B+R do potrzeb zainteresowanego nabywcy; zakup  materiałów i surowców oraz drobnego wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie, ale też promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”.

W tej edycji projektu wspieramy pracowników naukowych już na etapie aplikowania, dlatego zapraszamy na konsultacje z brokerami innowacji.

Lista brokerów innowacji wspierających Uczestników Konkursu na etapie przygotowawczym projektu badań naukowych i prac rozwojowych znajduje się na naszej stronie internetowej www.aip.umk.pl

Projekt „Inkubator Innowacyjności UMK_4.0” realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 4.4).

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE_Inkubator_Innowacyjnosci_4.0_AIP-UMK (371 KB)

Załącznik nr 1_Karta-projektu_InIn_4.0_UMK (78 KB)

Załącznik nr 2_List intencyjny (wzór) (1,00 MB)

Lista brokerów innowacji UMK_Inkubator Innowacyjności 4.0 (355 KB)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że termin oceny wniosków złożonych w ramach KONKURSU NA GRANT dla pracowników naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłoszonego w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności UMK_4.0” realizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK w konsorcjum z Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o. w Toruniu został wydłużony o 30 dni roboczych z uwagi na dużą liczby wniosków złożonych w Konkursie, z których znaczna część zawiera uchybienia formalne wymagające korekty, jak również oczekiwaniem na dostarczenie oryginałów Listów intencyjnych.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK dołoży wszelkich starań, aby ocena merytoryczna grantów złożonych w ramach Konkursu została zakończona w możliwe najkrótszym czasie.

Projekt „Inkubator Innowacyjności UMK_4.0” realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 4.4.).