Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

KontaktWileńska 4 (ICNT)
tel.: +48 56 611 26 40
+48 56 611 26 41
+48 56 665 60 35
e-mail: aip@umk.pl

Konferencja Wiedza-Innowacje-Rozwój ZMIANA TERMINU !

ZAPROSZENIE

Konferencja pn.: Wiedza – Innowacje – Rozwój Regionu Kujawsko-Pomorskiego

„Uniwersytety Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Otoczenia Społeczno-Gospodarczego Regionu”

7 kwietnia 2020 r.

Bydgoskie Centrum Targowo – Wystawiennicze

 

Założenia konferencji:

To wydarzenie skierowane do przedsiębiorców, w którym gospodarzami będą Uniwersytety regionu kujawsko-pomorskiego prezentujące ofertę swoich technologii i usług dla gospodarki regionu oraz KPAI sp. z o.o., która w dialogu ze środowiskiem naukowym i gospodarczym prowadzi proces aktualizacji inteligentnych specjalizacji WK-P.

To spotkanie elementów Ekosystemu Innowacji województwa kujawsko-pomorskiego: centra transferu technologii uczelni, spółki celowe uczelni i spółki akademickie (spin-off oraz spin out), firmy, instytucje otoczenia biznesu, klastry, izby przemysłowo-handlowe, przedsiębiorstwa akademickie, oraz przedstawiciele władz miast regionu i województwa.

7 kwietnia trzy największe publiczne uniwersytety wychodzą naprzeciw i otwierają się na przedsiębiorców i zapotrzebowanie rynku prezentując potencjał nauki w formie uczelnianej oferty innowacyjnych technologii i usług z wielu branż. Celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie technologii i usług przed przedsiębiorcami oraz zachęcenie ich do zakupu lub skorzystania z licencji, usług badawczych mogących mieć znaczący, potencjalny wpływ na wartość firmy, wzmocnienie jej konkurencyjności i innowacyjności.

Spotkanie przedstawicieli biznesu, nauki, IOB, administracji samorządowej oraz innych osób ma także być jednym z elementów procesu dochodzenia do zaktualizowania obszarów inteligentnych specjalizacji regionu. Wydarzenie będzie okazją do nawiązania kontaktów regionalnej nauki z przemysłem, które będą mogły zaowocować ciekawymi wdrożeniami do praktyki gospodarczej.

UCZESTNICY KONFERENCJI

Firmy regionu kujawsko-pomorskiego zainteresowane współpracą z uniwersytetami regionu kujawsko-pomorskiego

Uniwersytety regionu kujawsko-pomorskiego i instytucje promujące komercjalizację wiedzy na uniwersytetach regionu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o.
 • Centrum Transferu Technologii i Innowacji UKW
 • Regionalne Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii UTP
 • Spółki Celowe, Inkubatory Przedsiębiorczości oraz spin-off i spin-out UMK, UTP oraz UKW

Instytucje Otoczenia Biznesu

 • Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Przedsiębiorcy Pomorza i Kujaw
 • Bydgoski Klaster Przemysłowy
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Bydgoszczy
 • Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
 • Business Link w Toruniu

AGENDA KONFERENCJI

9:00 – Rejestracja – powitalna kawa

9:30 – Rozpoczęcie konferencji – powitanie gości – wręczenie nagród dla młodych wynalazców od Fundacji Santander im. Ignacego Jana Paderewskiego

10:00 – Prezentacja na temat ofert y naukowo-badawczej UMK w Toruniu

10:30 – Prezentacja na temat ofert y naukowo-badawczej UKW w Bydgoszczy

11:00 – Prezentacja na temat ofert y naukowo-badawczej UTP w Bydgoszczy

11:30 – Prezentacja oferty  TARR – KPFP – Pracodawcy Pomorza i Kujaw

12:00 – Prezentacja oferty  KPAI sp. z o.o. i Urzędu Marszałkowskiego –  Przedstawienie diagnozy poziomu innowacyjności WK-P, problemów jej rozwoju.   Przeprowadzenia  Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania inteligentnych specjalizacji i sieciowania w ramach RSI WK-P.

13:00 – Obiad

14:00 – 16:00 – Research2Business – Umówione wcześniej indywidualne rozmowy i networking

Zaproszenie (374 KB)